Corticosteroïden bij COVID-19

Dit artikel bespreekt de resultaten van de gepubliceerde, gerandomiseerde onderzoeken naar het effect van corticosteroïden bij opgenomen patiënten met COVID-19.

In het RECOVERY-onderzoek is bij gebruik van dexamethason een mortaliteitsreductie aangetoond, met name bij covidpatiënten die zuurstof krijgen. Naar aanleiding van dit resultaat zijn andere studies met corticosteroïden voortijdig gestaakt. Het gebruik van dexamethason of een vergelijkbaar corticosteroïd, wordt nu wereldwijd aanbevolen.

Dexamethason verlaagt de mortaliteit bij beademde patiënten

Daarnaast zijn er uit een eerste onderzoek aanwijzingen dat inhalatiecorticosteroïden bij niet-opgenomen patiënten het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp en het aantal opnames verminderen, en de tijd tot klinisch herstel verkorten.

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

  • Behandeling met 6 mg dexamethason per dag gedurende maximaal 10 dagen verlaagt de mortaliteit tot dag 28 bij patiënten met COVID-19 die zuurstof krijgen toegediend, het ‘number needed to treat’ is 21.
  • Alhoewel dexamethasonbehandeling bij bovengenoemde patiënten een goede keuze lijkt, blijven enkele vragen over de toepassing van dexamethason onbeantwoord, zoals het potentieel negatieve effect op de virale klaring, het optimale moment van starten en stoppen, en het optreden van bijwerkingen en interacties. 
  • Het effect van inhalatiecorticosteroïden in de beginfase van infectie met SARS-CoV-2 bij extramurale patiënten is nog niet voldoende onderzocht, maar de eerste resultaten zijn hoopvol.

Lees verder op de website van Stichting Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu)

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *