Correctie van NZa maximumtarieven add-ongeneesmiddelen uit G-standaard april 2020

Het ministerie van VWS heeft besloten de aanscherping van de maximumprijzen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) die per 1 april 2020 in zou gaan, tijdelijk met zes maanden (tot 1 oktober 2020) uit te stellen.

Dit betekent dat de per 1 oktober 2019 vastgestelde wettelijke maximumprijzen van kracht blijven, in ieder geval tot 1 oktober 2020. De Kamerbrief waarin deze tijdelijke maatregel is aangekondigd vindt u hier

Voor de geneesmiddelen die per 1 april in maximumprijs zouden stijgen, of gelijk zouden blijven, blijven deze hogere maximumprijzen ook na 1 april gelden. Voor deze middelen wordt de vaststelling van nieuwe maximumprijzen dus niet uitgesteld.

In de Staatscourant is op 31 maart 2020 de aangepaste Regeling vaststelling wettelijke maximumprijzen gepubliceerd. Hierin vindt u een overzicht voor welke producten de nieuwe maximumprijzen wel blijven gelden.

G-standaard al gepubliceerd

De G-standaard was al vóór het besluit tot uitstel van VWS gepubliceerd en is door relevante partijen al ingelezen in de systemen. De G-standaard van mei 2020 zal zijn gecorrigeerd naar de nieuwe situatie.

In de reeds gepubliceerde G-standaard van april 2020 zijn hierdoor onjuiste NZa maximumtarieven voor een aantal add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren opgenomen. Inmiddels heeft Z-Index een zogenoemde ‘Add-on-verschillenlijst’ gepubliceerd. Hierin is te zien voor welke add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren een onjuist maximumtarief is gepubliceerd en wat het gecorrigeerde NZa maximumtarief in april 2020 is. Ook is via bovenstaande link de ‘Wgp-verschillenlijst’ te vinden.

Relevante koepelorganisaties hebben binnen het Coronaberaad leveranciers geneesmiddelen gewerkt aan een concrete oplossing voor de uitvoering voor de maand april 2020 die duidelijkheid biedt voor alle marktpartijen.

Meer informatie

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent voor het inkopen, declareren en vergoeden van geneesmiddelen voor de maand april 2020, adviseren wij u contact op te nemen met de relevante koepelorganisatie. Zij kunnen u hier verder over informeren.

U kunt hiervoor contact opnemen met: de Associatie van Ketenapotheken (ASKA), de Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin), de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Generieke Leveranciers Nederland (GLN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutisch bedrijf (BG Pharma), De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

Voor vragen over NZa maximumtarieven kunt u contact opnemen met info@nza.nl.

Author: Nederlandse Zorgautoriteit

Wat kost een behandeling bij de tandarts of een bezoek aan de huisarts? En wie controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wet houden? In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *