Coronainkaart.nl geeft broodnodig inzicht in verspreiding voor lokale zorgverlener

corona in kaart

Op dit moment wordt de corona aanpak in ons land bepaald op basis van de ’top van de piramide’: het aantal opgenomen patiënten in de IC en het aantal mensen dat positief is getest. 

Huisartsen, verzorgingshuizen en velerlei zorgverleners willen beter inzicht in wat er onder in de piramide gebeurt: hoeveel reguliere ziekenhuisbedden hebben we nodig, hoe kunnen we huisartsenposten en verzorgingshuizen beter laten functioneren?

En op het meest lokale niveau speelt de vraag bij de huisartsen: is het veilig om mijn huisbezoeken te doen, of is het risico te groot dat ik zelf besmet word en daarmee mijn patiënten besmet? 

Coronainkaart.nl

Sinds anderhalve week werkt een groep huisartsen, medisch specialisten, juristen, data engineers, data analisten aan een oplossing.

Inmiddels is de website www.coronainkaart.nl in de lucht. Donderdag 26 maart 2020 is de Stichting Corona In Kaart naar buiten getreden met hun initiatief.  

Informatie verzamelen

Het is van levensbelang dat we informatie verzamelen over de verspreiding van corona in specifieke wijken en straten. Met Corona In Kaart krijgt een huisarts:

  • Inzicht hoe de verspreiding en verloop is in het eigen patiëntenbestand;
  • Inzicht hoe de verspreiding in de wijk is en hoe deze zich ontwikkelt op straatniveau;
  • Inschatting van te verwachte ontwikkelingen binnen de wijk, waarop geanticipeerd kan worden en patiënten gerichtere adviezen ontvangen;
  • Inzicht in de verspreiding in andere wijken binnen Nederland, waaruit lessen getrokken worden voor de eigen wijk en patiënten.

Cruciaal missend puzzelstuk

Initiatiefnemer Egge van der Poel: “Je denkt misschien “de zoveelste website”, maar wij denken dat dit een cruciaal missend puzzelstuk is. Bovenaan ‘de pyramide’ is nu veel aandacht en menskracht gericht op IC en ziekenhuis capaciteit. Onderaan zijn initiatieven zoals die van Daan Dohmen bij het OLVG om nuldelijns informatie te verzamelen. Wij richten ons momenteel op de eerstelijn. Initieel dus de huisarts, maar deze inzichten zijn uiteraard ook waardevol voor thuiszorg en andere zorgverleners. Nu, maar ook wanneer een volgende golf van corona over ons heen komt. We krijgen ontzettend goede feedback uit het veld en zoeken nu synergie. Na de deze eerste fase willen we nu met een goede governance-structuur opschalen met behulp van goede partners en beroepsgroepen.”

De stichting is klaar om het uit te rollen via een open source aanpak. Diverse essentiële partijen zijn al aangehaakt zodat het ook één landelijke oplossing kan worden. Om dit goed en snel te kunnen realiseren zijn er heel veel gegevens nodig van en door zoveel mogelijk mensen. Alhoewel we dit als stichting zelf kunnen organiseren, vinden wij het maatschappelijk belang van deze data registraties dermate groot, dat wij sterk de voorkeur geven om dit uit te voeren met een mandaat van de overheid.

Ontstaan door vraag van broer aan broer

Egge van der Poel: “Vorige week woensdag kreeg ik een vraag van mijn broer Matthijs (huisarts in Rotterdam): ‘Is het mogelijk om via een online tool corona verdenkingen/bevestigingen te registreren en deze vervolgens via een kaart inzichtelijk te maken?’ Van daaruit heb ik een dreamteam opgetrommeld met daarin huisartsen, medisch specialisten, juristen, data engineers, data analisten.”

Ga naar de website

www.coronainkaart.nl

Author: Stichting Corona In Kaart

De Stichting Corona In Kaart verzamelt data gerapporteerd door huisartsen en mensen zelf, waardoor beter inzicht wordt verkregen in de verspreiding van corona.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *