Contracteren op kwaliteit belangrijk voor consument

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op verzoek van de KNGF onderzoek gedaan naar het contracteerbeleid van zorgverzekeraar Agis. Agis heeft een kwaliteitscontract opgesteld. Als een fysiotherapeut of apotheker aan de eisen uit dat contract voldoet krijgt hij een hogere vergoeding. Voorwaarde voor die vergoeding is dat hij een reclamezuil van Agis in zijn praktijk plaatst. Deze manier van contracteren is toegestaan op basis van de huidige regelgeving, wel zet de NZa vraagtekens bij de reclame-eis.

De NZa vindt het belangrijk voor de consument dat verzekeraars bij het sluiten van een contract aandacht besteden aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Het is dan ook positief dat Agis, naast het standaard contract, een contract heeft opgesteld met aanvullende kwaliteitseisen. Fysiotherapeuten en apothekers die aan de eisen voldoen ontvangen een hogere vergoeding en worden vermeld op de website van Agis, mits zij middels een informatiezuil in de praktijk reclame maken voor de verzekeraar. Met andere woorden, fysiotherapeuten en apothekers die wel aan de kwaliteitseisen voldoen maar geen reclame maken krijgen de hogere vergoeding en de vermelding niet. De verzekeraar neemt daarmee naar mening van de NZa niet de geleverde kwaliteit en het consumentenbelang als doorslaggevend criterium, maar de reclame.

De koepel van fysiotherapeuten (KNGF) heeft een verzoek tot handhaving bij de NZa ingediend vanwege het contracteerbeleid van zorgverzekeraar Agis. De KNGF vindt deze manier van contracteren een schending van de eisen van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie. Zij ervaren dit als het maken van reclame voor de verzekeraar en hebben daar ethische bezwaren tegen. De manier van contracteren is wettelijk toegestaan dus de NZa treedt niet handhavend op. Wel wijst de NZa er in haar besluit op dat deze wijze van contracteren er mogelijk toe kan leiden dat de consument betere kwaliteit van zorg wordt onthouden, wanneer de zorgaanbieder op beroepsethische gronden niet wil voldoen aan de eis om reclame voor de verzekeraar te maken. Het stellen van reclame-eisen is een nieuw fenomeen in de zorg en zal nader door de NZa worden onderzocht. Het stimuleren van kwaliteit door zorgverzekeraars in de contracten gebeurt nog op zeer kleine schaal, de NZa wil dit in het belang van de consument stimuleren. De NZa benadrukt in het besluit dan ook dat zij het kwaliteitscontract op zich toejuicht, de kritiek is puur gericht op de reclame-voorwaarde.

De NZa blijft de effecten van deze wijze van contracteren volgen in het kader van haar monitoringstaak. Wanneer blijkt dat deze wijze van contracteren inderdaad negatieve gevolgen heeft voor de consument, zal de NZa alsnog de nodige acties ondernemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *