Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2015

Op donderdag 16 april 2015 organiseert ZonMw het derde jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen. Dit jaar is het thema: Therapie op maat. In plenaire en subsessies worden deelnemers bijgepraat over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Het gevarieerde programma gaat in op verschillende actuele thema’s uit de dagelijkse praktijk. Wat voor maatwerk is er mogelijk voor specifieke groepen als ouderen of zwangeren? Welke resultaten hebben projecten over antistolling, astmacontrole, antibiotica, biologicals en antidepressiva opgeleverd? En hoe zien de plannen eruit op het gebied van DNA-diagnostiek in de oncologie? Of voor het goed gebruik van specialistische geneesmiddelen?

Ochtendspreker Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding, legt vanuit het thema Therapie op maat de link naar de ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek en wat dit voor de patiënt betekent. Middagspreker Han Brunner, hoogleraar klinische genetica, geeft zijn visie vanuit het congresthema op de toekomstige veranderingen in de geneeskunde.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.zonmw.nl/geneesmiddelen. Hier kunnen zij zich ook opgeven voor de subsessies. Deelname aan het congres is kosteloos.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *