Concrete stappen in verbetering kwaliteit hulpmiddelenzorg

By | 15/10/2015

De kwaliteit van de hulpmiddelenzorg staat onder druk. Om een beter beeld van de praktijk te krijgen, heeft het ministerie van VWS ZonMw de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar de stand van zaken omtrent de via de Zorgverzekeringswet verzekerde extramurale hulpmiddelenzorg in Nederland.

Deze week bood minister Schippers deze Verkenning Extramurale Hulpmiddelen aan de Tweede Kamer aan. In de begeleidende Kamerbrief trekt zij de conclusie dat de sector alle kansen moet benutten om tot betere hulpmiddelenzorg te komen en daarmee de kwaliteit van leven voor de patiënten te verbeteren. ZonMw richtte zich op verzoek van de minister met deze verkennende analyse op de stand van zaken in de hulpmiddelenmarkt met als doel het identificeren van mogelijke knel- en verbeterpunten. De bevindingen tonen aan dat er veel goed gaat, maar dat er ook zeker ruimte is voor verbetering.

Verbeterpunten hulpmiddelenzorg
Bij alle betrokken partijen signaleerde ZonMw zorgen over de kwaliteit, de keuzevrijheid en het toezicht op de hulpmiddelenzorg. Beslissingen lijken veel gemaakt te worden op basis van kosten, terwijl er meer rekening met de behoefte van de patiënt zou kunnen worden gehouden. Deze situatie ervaart men als onwenselijk.

Op basis hiervan ziet ZonMw drie samenhangende acties die nodig zijn om de hulpmiddelenzorg te verbeteren: 1) het stimuleren van de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen; 2) het versterken van de positie van gebruiker en 3) het bevorderen van onderzoek op het gebied van innovatie, doelmatigheid en meerwaarde van hulpmiddelen.

Betrokken partijen aan tafel voor bestuurlijk overleg
In haar brief aan de Tweede Kamer constateert de minister dat het veld voldoende mogelijkheden heeft om de verbeterpunten op te pakken. Maar dat dit niet vanzelf gebeurt. Daarom nodigt zij op korte termijn betrokken partijen uit voor een bestuurlijk overleg. Het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen heeft daarbij de hoogste prioriteit. In eerste instantie zal de focus liggen op gebruik van hulpmiddelen rondom stoma-, incontinentie- en diabeteszorg, omdat er op dat gebied veel te winnen lijkt.

Kwaliteit van belang
De minister hecht groot belang aan kwaliteit. De uitwerking van de hulpmiddelenzorg wil de minister derhalve laten aansluiten bij haar beleidsplannen in de brief ‘Kwaliteit loont’. Tevens wil zij dat er scherper toezicht komt op de kwaliteit van zorg en op de sector. En wil zij dat de positie van de verzekerde wordt versterkt door meer inzicht in de kwaliteit van zorg en meer invloed op het algemene beleid en inkoopbeleid van de zorgverzekeraar.Om tegemoet te komen aan de klachten en de problemen zegt de minister toe dat er een laagdrempelig klachtenloket zal komen.

Verdere verdieping
Zij sluit zich aan bij ZonMw dat nadere verdieping nodig is op een aantal terreinen. Over de uitwerking daarvan zal zij met de betrokken partijen nadere afspraken maken. ZonMw ziet ook het belang van onderzoek en staat de komende tijd klaar om hierin ondersteuning te bieden.

Author: ZonMw

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg ter verbetering van de kennis. Ze beheert circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en; Kwaliteit en doelmatigheid. Haar voornaamste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *