Complexe kankerzorg moet worden geconcentreerd

Complexe kankerbehandelingen moeten binnen vier jaar alleen nog worden uitgevoerd in ziekenhuizen die daar het best in zijn. Dit heeft KWF Kankerbestrijding laten weten met een brief aan de informateur en fractieleiders van alle politieke partijen.

Nu voeren behandelaars met soms weinig ervaring complexe behandelingen uit, terwijl andere ziekenhuizen dat beter kunnen. Gevolg is meer postoperatieve sterfte en meer heroperaties dan nodig. Dit is onaanvaardbaar voor de patiënt en moet dus anders. Dit standpunt is mede gebaseerd op de aanbevelingen uit het rapport ‘Kwaliteit van Kankerzorg in Nederland’ van de Signaleringscommisie kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding dat vandaag verschijnt.

De kwaliteit van zorg is hoog in Nederland. Toch heeft concentreren van complexe kankerzorg grote voordelen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Door de beste behandelaars het meest complexe werk te laten doen, zijn de resultaten beter. De risico’s op overlijden worden kleiner en er treden minder complicaties op. Zo bespaar je kankerpatiënten veel leed en de Nederlandse burger geld. Vooral het behandelen van complicaties is duur.

Herordening van de complexe kankerzorg
KWF Kankerbestrijding wil de kwaliteitsverbetering in de zorg bereiken, door geleidelijke herordening van de complexe kankerzorg waarbij ziekenhuizen de kans krijgen om hun talentvolle behandelteams meer patiënten te laten behandelen, zodat ze nog succesvoller kunnen worden. Tegelijk kunnen de ziekenhuizen de zorg bij minder succesvolle behandelteams afbouwen. Dit moet binnen 4 jaar leiden tot de noodzakelijke concentratie van kankerzorg.

KWF Kankerbestrijding is voorstander van meer openheid over de resultaten van behandelingen. Daarnaast stimuleert KWF Kankerbestrijding de ontwikkeling van meetinstrumenten om de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart te brengen. Ook werkt KWF Kankerbestrijding samen met o.a. de patiëntenorganisaties aan de ontwikkeling van een zorgstandaard kankerzorg en een website waarop patiënten in de toekomst informatie over de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland kunnen vinden.

Signaleringsrapport ‘Kwaliteit van Kankerzorg in Nederland’
Het rapport laat zien dat er sprake is van variatie in de zorg tussen ziekenhuizen onderling. Belangrijke factoren die de kwaliteit van kankerzorg bepalen zijn de infrastructuur (beschikbare apparatuur etc.), volume (hoe vaak wordt een bepaalde behandeling verricht), specialisatie (welke specialisten zijn beschikbaar: oncologisch chirurg, gynaecologisch oncoloog, plastisch chirurg etc.), de kwaliteit van het multidisciplinaire team en inzicht in de uitkomsten van zorg (zijn de resultaten op niveau). De werkgroep geeft aan dat concentratie van zorg moet plaatsvinden op basis van deze criteria.

KWF Kankerbestrijding wil met het uitbrengen van het Signaleringsrapport verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten in gang zetten. De Signaleringscommissie Kanker blijft de komende jaren monitoren of en hoe de aanbevelingen uit het rapport worden opgepakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *