Commentaar gevraagd op conceptherziening STOPP- en START-criteria

By | 04/08/2020

De conceptversie van een nieuwe herziening van de STOPP- en START-criteria uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ staat open voor commentaar. De KNMP ontvangt graag vóór 26 augustus 2020 reacties van apothekers op het concept.

Screeningsinstrument

De STOPP- en START-criteria zijn een effectief screeningsinstrument om het gebruik van potentieel ongeschikte geneesmiddelen bij ouderen op te sporen.

De Nederlandse versie van deze criteria is voor het laatst herzien in 2015. Bij de nieuwe herziening die dit najaar wordt verwacht, is de KNMP wederom betrokken, in samenwerking met de NHG, NVKG, Verenso en EPHOR.

Wijzigingen

De grootste wijzigingen ten opzichte van de herziening uit 2015 zijn als volgt:

  • aanpassingen wegens de multidisciplinaire richtlijn CVRM 2019;
  • meer aandacht voor DOAC’s;
  • aanpassing dosering ijzersuppletie;
  • aanpassingen vanwege de grotere voorzichtigheid bij het gebruik van opioïden.

Commentaar geven

Apothekers kunnen de conceptversie (inlog vereist) voorzien van commentaar en vóór 26 augustus sturen naar richtlijnen@knmp.nl.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *