Combinatietherapie met Xeloda geregistreerd voor adjuvante behandeling vroege darmkanker

De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA heeft de inzet van de combinatie Xeloda® (capecitabine) met het chemotherapeuticum oxaliplatine goedgekeurd voor de adjuvante behandeling van patiënten met vroege, nog niet uitgezaaide darmkanker. Dit betekent dat de combinatie, bekend onder de naam XELOX, meteen na de chirurgische ingreep mag worden ingezet. Deze officiële goedkeuring is een bevestiging van de Nederlandse behandelrichtlijn.

De goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van de NO16968 (XELOXA) studie, een van de grootste onderzoeken ooit onder 1886 patiënten met stadium III colonkanker.

Deze studie heeft laten zien dat de driejaars ziektevrije overleving significant hoger ligt bij patiënten behandeld met de genoemde combinatie dan bij patiënten behandeld met een standaard 5-FU/LV regime: de ziektevrije overleving bedroeg 71 procent versus 67 procent met een HR van 0.80 (95% BI: 0.69-0.93), p=0.0045.

Darmkanker
In Nederland wordt de diagnose darmkanker per jaar bij circa 10.000 nieuwe patiënten vastgesteld. De verwachting is dat dit aantal de komende 5 jaar zal stijgen tot ongeveer 14.000 patiënten per jaar. De overleving van de ziekte is sterk afhankelijk van het stadium van de ziekte bij diagnose: bij zeer vroege diagnose is de vijfjaars overleving meer dan 80 procent, dit daalt echter tot rond de 50 procent bij iets latere diagnose. Indien sprake is van reeds uitgezaaide ziekte is gemiddeld minder dan 10 procent van de patiënten na 5 jaar nog in leven.

Over capecitabine
Capecitabine is een orale vorm (tablet) van chemotherapie. De werkzame stof is op zich geen cytostaticum, maar heeft de eigenschap dat zij zich, als zij is opgenomen in het lichaam, omzet in een cytotoxische stof. Dit gebeurt voornamelijk in het tumorweefsel.

Registraties
Capecitabine is reeds geregistreerd voor behandeling van uitgezaaid colorectaalcarcinoom, voor uitgezaaid mammacarcinoom (als monotherapie of in combinatie met docetaxel), gevorderd maagcarcinoom (in combinatie met een op platinum gebaseerde chemotherapeutisch regime) en als monotherapie voor de adjuvante behandeling van coloncarcinoom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *