Column: Oorverdovend stil

Dat blijft het in Utrecht en Den Haag, zowel bij de NZA als bij VWS. Het nader onderzoek dat is ingesteld naar de praktijkkosten van de apotheek en naar de gevolgen van het preferentiebeleid is inmiddels al lang en breed afgerond. In het Algemeen Overleg met de Kamer op 25 juni jongstleden stelde de Minister nog een keer duidelijk dat het onderzoek in een afrondende fase verkeerde en dat de NZA in juli zou beslissen of er een aanpassing in de tarieven voor 2009 moest worden doorgevoerd die dan op 1 augustus zouden kunnen ingaan.

De openbaarmaking van de resultaten wordt echter keer op keer uitgesteld. Op de website van NZA is niets te vinden, bij VWS evenmin. Dat is op zijn zachtst gezegd merkwaardig te noemen. Op zich is het natuurlijk logisch dat dergelijke cijfers zorgvuldig moeten worden gecontroleerd en dat kan soms even duren. Het is echter wel opvallend dat bij alle voorgaande onderzoeken mevrouw Cathy van Beek van de NZA met een nog nadruipende drukproef op alle denkbare zenders verscheen om aan te geven hoe astronomisch veel korting er nog aan de strijkstok van de apotheker bleef hangen. Nu is ze echter in geen velden of wegen te bekennen.

Mij bekruipt dan het gevoel dat de uitkomsten van het onderzoek de NZA en haar opdrachtgever Klink niet zijn meegevallen en dat zou mij ook niet verbazen. Iedere apotheker weet dat de bedrijfskosten al jaren niet worden gedekt door het tarief en dat die altijd zijn aangevuld met een bepaalde handelsmarge (klinkt zo veel beter dan het beruchte “B+K-woord” nietwaar?). Het preferentiebeleid heeft er inmiddels toe geleid dat de inkoopbedragen en daarmee ook de marge dramatisch zijn gedaald. Omdat de generieke fabrikanten bang zijn de boot te missen en met hun voorraad te blijven zitten kosten maagzuurremmers voor drie maanden minder dan een doosje Rennies® en drie maanden cholesterolverlagers minder dan een kroket.

In de tussentijd lopen de bedrijfskosten alleen maar op, lonen stijgen gewoon door en de kosten voor huisvesting net zo. Er komen zelfs nieuwe posten bij: de meeste groothandels brengen de preferente generieken alleen tegen een vergoeding die per apotheek makkelijk kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Vele apotheken komen in de problemen. Ze sluiten, beperken de service of ontslaan mensen. Een korte inventarisatie levert op dat groothandels en ketens sinds 1 juli vorig jaar al meer dan 650 banen hebben geschrapt of gaan schrappen en dat zal echt niet uit luxe zijn. Zo hoog zijn de marges dus kennelijk niet.

De NZA heeft in apotheekhoudend Nederland geen geweldig imago, vooral niet na het buitengewoon creatief extrapoleren in het vorige Conquaestor rapport. De schimmige manier waarop nu met de cijfers wordt omgegaan doet menigeen het ergste vrezen. Door de uitkomst onder de pet te houden laadt de NZA meer en meer de verdenking op zich een organisatie te zijn met een verborgen agenda. En dat is iets dat een instelling met een machtige positie als de NZA die zowel de regels bepaalt als handhaaft zich niet kan permitteren als ze geloofwaardig wil blijven.

Auteur: Independiente
© ApothekersNieuws 2009, op dit artikel rust copyright.

2 thoughts on “Column: Oorverdovend stil

 1. jc kortekaas apotheker

  Receptregelvergoeding 9.10 euro in de NZA kluis

  Een klein berichtje in het PW van 10 juli, acht regels.
  “Nieuwe receptregelvergoeding pas 1 oktober”, is de kop.
  De slotzin eindigt met:
  “dat uitstel ook volgens de marktpartijen noodzakelijk is”
  En dat laatste is hoogst merkwaardig.
  Op 18 juni veroordeelde het CBB de NZA om KNMP proceskostenvergoeding te betalen
  met de overweging:

  “Daarbij neemt het College in aanmerking dat verweerster bij het vaststellen van de gemiddelde receptregelvergoeding een aanzienlijke marge heeft ingebouwd en heeft toegezegd dat aan de hand van de cijfers over 2008 de effecten van het preferentiebeleid nader zullen worden onderzocht, en dat indien daartoe aanleiding is een verrekening zal plaatsvinden bij de tarieven per 1 juli 2009.”

  Het betrof hier een procedure inzake de tarieven van het tweede halfjaar 2008.
  Per 1 juli 2009 verwachtte het CBB uitsluitsel voor de apotheekhoudenden van NZA.
  Inmiddels zou procespartij en marktpartij KNMP akkoord zijn met uitstel.
  De KNMP heeft de leden uit te leggen waarom niet met spoed de 9.10 euro wordt geclaimd,
  Vijftig procent verhoging is fors maar de financiële nood is daar ook naar.
  De uitkomst van het Significant onderzoek, geaccepteerd door het CBB, heeft dat resultaat.
  De vraag is of die 9.10 euro na Prinsjesdag nog in de tarieflijst komt.
  De wereld is in recessie, het Koninkrijk in nood en de KNMP denkt met VWS mee.
  Het laten lopen van een matchpoint brengt een nederlaag verderop in de partij nabij.

  JC Kortekaas apotheker
  Leidschendam 9 juli 2009

  Het PW schrapte de laatste 2 regels,zonder toestemming.

  Receptregelvergoeding
  Editie: Nummer 30/31, Jaar 2009
  door Kortekaas JC — Laatste wijziging: 30-07-2009 14:16 — Relevantie: 100%

 2. Leek

  Klinkt leuk oorverdovend stil, maar wordt het niet eens tijd voor aktie vanuit de apothekers.

  De huisartsen hadden al lang met geslepen messen op het binnenhof gestaan, en al minimaal 6 maand weekend dienst gedraaid. De kosten moeten ja ergens gedrukt worden.

  Zonder juiste beloning kan een apotheek niet gerund worden. De KNMP gaat dit niet in zien omdat praten met captains of industry en het kabinet interessanter is dan een paar apotheekjes van de ondergang redden.

  Heren stop met om de hete brij heen draaien en roep op tot AKTIE.

  Leek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *