Clopidogrel + PPI: nieuwe publicatie

Op 3 juni 2009 heeft het wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), waarin het CBG vertegenwoordigd is, een standpunt over deze interactie ingenomen.

Op 7 augustus is de productinformatie van Plavix® aangepast na overleg met het CHMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Gelijktijdig gebruik van clopidogrel en protonpompremmers (PPI’s) dient te worden vermeden, tenzij de combinatie absoluut noodzakelijk is. Met PPI’s worden omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol en rabeprazol bedoeld. In het SPC van Plavix® is de informatie bij de rubrieken ‘Bijzondere waarschuwingen’ en ‘Interacties’ aangepast. Bovendien wordt de rol van genetische variaties van CYP2C19 toegelicht. Zie voor meer details de site van het CBG.

In PW nummer 17 van 24 april 2009 is de problematiek rond de interactie toegelicht.

Ook is de SPC van Plavix® aangepast. In de SPC wordt geadviseerd de combinatie met PPI’s te vermijden, tenzij de combinatie absoluut noodzakelijk is.

De waarschuwing wordt in iets andere bewoordingen verder doorgetrokken naar geneesmiddelen die CYP2C19 remmen, zoals fluvoxamine en voriconazol. Combinatie met remmers van CYP2C19 wordt afgeraden, omdat het gebruik hiervan naar verwachting kan leiden tot een verlaagde plasmaspiegel van de actieve metaboliet van clopidogrel.

De publicatie van O’Donoghue en de mogelijke interacties met CYP2C19-remmers worden door de WFG (Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie) beoordeeld in de vergadering van 27 oktober 2009. De uitkomst van deze vergadering wordt zo snel mogelijk op de knmp.site geplaatst.

De interactie Clopidogrel + protonpompremmers wordt sinds 1 juni 2009 uitgeleverd met de G-Standaard. Het advies bij deze interactie is het gebruik van de protonpompremmer te heroverwegen.

De interactie staat al enige tijd vol in de belangstelling. Met regelmaat verschijnen nieuwe publicaties.

Een recente publicatie is die van O’Donoghue ML ea in The Lancet. Hierin worden de resultaten van 2 trials gepresenteerd: PRINCIPLE-TIMI 44 en TRITON-TIMI 38. Naar aanleiding van deze publicatie komen er vragen op de GIC-helpdesk.

Ook is de SPC van Plavix® aangepast. In de SPC wordt geadviseerd de combinatie met PPI’s te vermijden, tenzij de combinatie absoluut noodzakelijk is.

De waarschuwing wordt in iets andere bewoordingen verder doorgetrokken naar geneesmiddelen die CYP2C19 remmen, zoals fluvoxamine en voriconazol. Combinatie met remmers van CYP2C19 wordt afgeraden, omdat het gebruik hiervan naar verwachting kan leiden tot een verlaagde plasmaspiegel van de actieve metaboliet van clopidogrel.

De publicatie van O’Donoghue en de mogelijke interacties met CYP2C19-remmers worden door de WFG (Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie) beoordeeld in de vergadering van 27 oktober 2009. De uitkomst van deze vergadering wordt zo snel mogelijk op de knmp.site geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *