Cliëntenraad steunt inspanningen voor betere farmaceutische zorg

Het FBA heeft de volgende brief ontvangen van de Cliëntenraad.

FBA­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
T.a.v. mevrouw­­ P.E.­­­­­­­­ de­­­­­­­­­­­­­ Jong­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Postbus 16669­­­­­­­­­­­­­­­­­­
1001 RD­­ AMSTERDAM­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ons kenmerk
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CR 09_49

E-mail
cliëntenraad@fbadam.nl­­­­­­­­­­

Amsterdam
14 oktober 2009

Betreft: Steunbetuiging Cliëntenraad­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Geachte mevrouw­­­­­­ De­­­­­­­­­­­­ Jong­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­,

In vergadering bijeen op 13 oktober 2009 heeft de Cliëntenraad de situatie rondom de financiering van de farmaceutische zorg besproken. Hoewel de Cliëntenraad geen directe invloed op het beleid van minister Klink heeft, wil ze langs deze weg haar ongerustheid voor de zorg voor de cliënten in groot Amsterdam uitspreken. De Cliëntenraad is van mening dat goede farmaceutische zorg een basisvoorziening is, waarvan de kwaliteit nooit onder druk mag komen te staan. Zeker, extra zorg mag extra beloond worden. De basiszorg mag daarentegen niet uitgekleed worden.

De Cliëntenraad steunt het FBA bij haar inspanningen die hopelijk zullen leiden tot een heroverweging van minister Klink ten aanzien van zijn voorgenomen beleid. Hierbij geeft zij een paar enkele extra aanbevelingen:

– Voer cliëntvriendelijke acties.
– Waarborg zo veel mogelijk de financiële zekerheid voor apothekers.
– Stel kwaliteit van dienstverlening centraal.
– Maak differentiatie in kwaliteitsniveau zichtbaar naar buiten toe.
– Zorg dat landelijke patiëntenorganisaties de acties van apotheken steunen.
– Verzeker u van de steun van de huisartsen eventueel via KNMG, LHV en/of HKA.

Langs deze weg wensen wij u veel resultaat toe. Als u behoefte heeft aan adviezen zijn wij altijd bereikbaar.

Was getekend,

De Cliëntenraad FBA

Klik hier voor meer informatie over de Cliëntenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *