Cliënten tevreden over bevorderen juist medicijngebruik, privacy en bejegening

De AnnApotheek in het St. Anna Ziekenhuis is in 2014 uitgebreid ‘door cliënten bekeken’. Onder de naam, ‘Door Cliënten Bekeken’, werken Patiëntenfederatie NPCF en onderzoeksorganisatie ARGO BV aan verbetering van de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Op basis van een klanttevredenheidsonderzoek (met een hoge respons van 70%) en een patiëntenpanel haalde de apotheek een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Er werd met name goed gescoord op het bevorderen van het juiste medicijngebruik, het privacy aspect en de bejegening.

Het merendeel van de cliënten van de poliklinische AnnApotheek komt daar via het St. Anna Ziekenhuis. Tevens is AnnApotheek als dienstapotheek dagelijks tot 23.00u actief voor onder meer patiënten van de huisartsenpost.

Jeroen Gels, poliklinisch apotheker over de ‘Door Cliënten Bekeken’-meting: “Wij vinden het belangrijk om continu te werken aan de verbetering van onze kwaliteit. Het is zeer leerzaam om rechtstreeks van je eigen cliënten te horen wat je goed doet en vooral ook wat je beter kunt doen.” Hij vertelt dat de deelnemers aan het cliëntenpanel werd gevraagd iets mee te nemen dat voor hen de AnnApotheek symboliseerde. “Eén van hen had een knikker bij zich. De ogen op de knikker symboliseerden voor hem oplettendheid en zorgzaamheid, waarmee wij als apotheek goed medicijngebruik moeten bewaken. Prachtig om te horen.”

De wachttijd kwam als verbeterpunt uit de meting. Dit is direct opgepakt door de AnnApotheek. Elles Sanders-Bruininx, eveneens poliklinisch apotheker bij de AnnApotheek: “Wij zien het liefst korte wachttijden. Dat blijft een uitdaging, want veel van onze cliënten komen naar onze apotheek met een recept voor een geneesmiddel dat voor het eerst gebruikt moet worden. Voor veilig en doelmatig gebruik van dit geneesmiddel nemen wij de tijd voor instructie. In toenemende mate krijgen we echter patiënten voor herhaalmedicatie. Voor deze groep wordt binnenkort een ‘snelbalie’ ingevoerd.”

Medische gegevens elektronisch delen
Cliënten kunnen zelf bijdragen aan kortere wachttijden door hun reguliere zorgverlener (de eigen huisarts en eigen apotheek) toestemming te verlenen voor het elektronisch delen van medische gegevens, via een zogenaamde “opt-in”. Gels legt uit: “Als je dan een keer bij een andere apotheek je recept inlevert, zoals bij ons, dan kunnen wij belangrijke gegevens als medicijngebruik of allergie-informatie inzien en hier rekening mee houden. Wanneer geen toestemming is verleend, zijn wij genoodzaakt telefonisch contact op te nemen met de reguliere apotheek van de cliënt om dit soort informatie te verifiëren. Dat kost extra tijd.” Toestemming verlenen voor het uitwisselen van geneesmiddelengegevens kan via de eigen zorgverlener maar ook op www.ikgeeftoestemming.nl.

HKZ certificaat
Naast het certificaat ‘Door Cliënten Bekeken’, haalde de AnnApotheek tegelijkertijd het zogenaamde HKZ Certificaat (HKZ staat voor: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Deze certificering geeft aan dat de AnnApotheek voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg, zoals onder andere het centraal stellen van cliënten en het continu werken aan optimalisering van het aanbod.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *