Claims Medisch Centrum Mediport niet gebaseerd op de realiteit in Amsterdam

De claim van Medisch centrum Mediport dat er met de introductie van de pillenpin nu 24 uur per dag medicijnen beschikbaar zijn, doet geen recht aan de situatie die al jaren bestaat in Amsterdam. Amsterdam heeft een goed functionerende “dienstapotheken structuur” in 7 regio’s van Amsterdam die buiten de kantoortijden geopend zijn. Daarnaast is er een nachtdienstrooster voor heel Amsterdam, zegt Omid Mehrani van het FBA, de vereniging van apothekers uit regio Amsterdam.

Tevens claimt Medisch Centrum Mediport een veilige medicijnuitgifte via de eerste Amsterdamse Pillenpin. Ongetwijfeld zal dit op termijn het geval zijn, maar op dit moment vindt er nog geen geautomatiseerde medicatiebewaking plaats bij de uitgifte van pillen door de Pillenpin.

Medisch Centrum Mediport is namelijk nog niet aangesloten op het regionale medicatiedossier, waar alle andere apothekers in de regio wel op zijn aangesloten. Het centrum heeft nog niet voldaan aan alle basisvoorwaarden, waardoor deze aansluiting en het werken volgens het standaard Amsterdams protocol gerealiseerd kan worden.

Het idee om de service aan patiënten verder uit te breiden juichen we van harte toe, maar medicatieveiligheid en zorgvuldigheid zijn wel randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden aldus Omid Mehrani, voorzitter van het FBA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *