Check Nier & Medicijn!

By | 09/10/2017

Zo’n 10% van de vermijdbare medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames houdt direct verband met een verminderde nierfunctie én het niet aanpassen van medicijngebruik. Bij ouderen is dit zelfs 30%. Bij risicogroepen is het belangrijk dat de nierfunctie wordt meegenomen bij de keuze van het medicijn of het bepalen van de dosering. Zorgverleners spelen hier een belangrijke rol in.

De Nierstichting zet zich in voor nierveilig medicijngebruik en biedt daarom de Check Nier & Medicijn én een informatiepakket Nierveilig Medicijngebruik voor professionals aan.

Chronische nierschade

In Nederland heeft ruim één op de tien mensen chronische nierschade, dit zijn zo’n 1,7 miljoen mensen. De helft van deze mensen, zo’n 850.000, heeft een verminderde nierfunctie. Vaak zijn dit mensen met diabetes en/of een hoge bloeddruk. Ook ouder worden zorgt voor achteruitgang van de nierfunctie.

Iris Groenenberg (programmamedewerker preventie): “Door slechte leefstijl en vergrijzing neemt het aantal mensen binnen deze groepen toe. Uit onderzoek van de Nierstichting blijkt dat ongeveer de helft van deze risicogroepen dagelijks drie tot vijf verschillende medicijnen gebruikt. Van de nierpatiënten gebruikt 69% dagelijks zelfs zes of meer medicijnen.“

Uitwisseling artsen en apothekers

Mensen met een hoog risico op nierschade, zoals mensen met diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten, moeten minstens één keer per jaar de nierfunctie laten bepalen. Die uitslag moet worden doorgegeven aan de apotheker. Zo kunnen arts en apotheker samen de veiligheid van het medicijngebruik bewaken. Uit onderzoek blijkt dat van slechts 15 procent van de risicogroepen een actuele nierfunctie in de apotheek aanwezig is. Dit ondanks een wettelijke verplichting om afwijkende nierfunctiewaarden door te geven aan de apotheker.

Tools voor zorgverleners en patiënten

De hele maand oktober is themamaand Nieren en Medicijnen bij ruim 400 Service Apotheken in Nederland. In een aantal gevallen wordt de nierfunctie in de apotheek bepaald als deze niet bekend is. Soms komt daar uit dat een medicijn niet mag worden gebruikt en een ander medicijn moet worden verstrekt, maar veelal gaat het om aanpassingen in de dosis. De Nierstichting sluit hierbij aan en biedt daarom de Check Nier & Medicijn én een informatiepakket Nierveilig Medicijngebruik aan om nierveilig medicijngebruik in de praktijk te ondersteunen.

Dit pakket bevat verschillende tools en instrumenten om de arts, apotheker en hun patiënten te ondersteunen:

  • Zakkaartje Check Nier&Medicijn: kaartje om uit te delen aan patiënten die dagelijks medicijnen gebruiken en mogelijk tot een risicogroep behoren voor chronische nierschade
  • Folder Medicijnen voor nierpatiënten, zo gebruikt u ze
  • Folder Soms moet u uw medicijnen even overslaan (voor patiënten) en Soms moet uw patiënt medicijnen even overslaan (versie voor professionals)
  • Folder Nieren, hoge bloeddruk en diabetes
  • Factsheet Nieren en Medicijnen

U kunt het pakket bij ons aanvragen via InfoNierziekten@nierstichting.nl (o.v.v. Informatiepakket Nierveilig Medicijngebruik) of telefonisch via 0800 – 388 000 (afd. Voorlichting).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *