CBG stelt beleid QR-code vast

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een beleid vastgesteld voor het plaatsen van QR-codes op de buitenverpakking en/of in de bijsluiter van geneesmiddelen. Het beleid beschrijft de voorwaarden waaraan firma’s moeten voldoen voor het gebruik van de QR-code.

Het CBG speelt hiermee in op de vraag van firma’s om via QR-codes productinformatie beschikbaar te stellen. Deze QR-codes zijn te lezen door middel van mobiele apparaten (smartphone, tablet). Het beleid is ontwikkeld in samenwerking met firma’s, houders en aanvragers van handelsvergunningen. Voor technieken die eenzelfde functie hebben als de QR-code geldt dezelfde benadering als voor de QR-code.

Het beleid voor de QR-code in Nederland gaat per direct in en is van toepassing op alle geneesmiddelen waarvoor een nationale vergunning wordt of is afgegeven. Het is in overeenstemming met het CMDh-beleid m.b.t. het plaatsen van de QR-code voor producten in de Wederzijdse erkenningsprocedure (MRP) en Decentrale Procedure (DCP). Het beleid geldt ook voor parallel-geïmporteerde geneesmiddelen en voor handelsvergunningen die zijn afgegeven via afgeleide registratieprocedures.

Het beleid voor de QR-code is momenteel als apart document gepubliceerd en wordt op een later tijdstip in de relevante beleidsdocumenten opgenomen.

Meer informatie
Beleid QR-code
Aanvraagformulier voor het opnemen van een QR-code in nationale procedures
CMDh position paper on the use of QR codes to provide information about the medicinal product

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *