CBG schorst handelsvergunning 13 geneesmiddelen

By | 23/01/2015

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft vrijdag 23 januari 2015 bekend gemaakt de handelsvergunningen van 13 geneesmiddelen te gaan schorsen. Een aantal van deze geneesmiddelen zijn in meerdere doses of onder verschillende namen beschikbaar.

In totaal worden daardoor 39 verschillende handelsvergunningen geschorst. Dit gebeurt op basis van een advies van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA.

Wat is er aan de hand?
De onderzoeken die de basis vormen voor toelating van deze geneesmiddelen, zijn volgens EMA niet goed uitgevoerd door het bedrijf GVK Biosciences in Hyderabad (India). Bij de geschorste middelen gaat het om antidepressiva, bloeddrukverlagende middelen, antihistaminica (allergie-onderdrukkend middel), antiparkinsonmiddelen, maagzuurremmers, antibiotica, bisfosfonaten (voor de behandeling van osteoporose), antimigrainemiddelen en antibraakmiddelen. In Nederland gebruiken 150.000-200.000 patiënten deze middelen.

Vertrouwen en transparantie
KNMP, NHG, Consumentenbond, NPCF en Unie KBO vinden openheid van de Europese en Nederlandse autoriteiten t.a.v. de geconstateerde onregelmatigheden belangrijk. Schorsing is een krachtig signaal richting registratiehouders dat zij zich aan de geldende regels dienen te houden.

Patiënten moeten altijd kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid en veiligheid van hun geneesmiddelen. Voor de middelen die worden geschorst zijn in principe alternatieven beschikbaar met exact dezelfde werkzame stof. Artsen en apothekers houden daarmee rekening bij het voorschrijven en afleveren van de betreffende geneesmiddelen.

Een groot aantal van de geschorste middelen is door zorgverzekeraars aangewezen als voorkeursmiddel. De zorgverzekeraars hebben toegezegd de vervangende, generieke geneesmiddelen volledig te zullen vergoeden.

Vragen?
Apothekers blijven zich inzetten voor veilige en betrouwbare geneesmiddelen. Mochten patiënten zich zorgen maken over de geneesmiddelen die zij nu gebruiken, dan kunnen zij altijd bij hun apotheker terecht voor deskundig advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *