CBG Jaarverslag 2014

De wijze van de beoordeling van geneesmiddelen in Nederland en Europa verandert. Het gaat niet langer alleen om de beoordeling van de werkzaamheid en de risico’s van geneesmiddelen op het moment dat ze op de markt komen.

Geneesmiddelen worden steeds meer ook actief gevolgd in het dagelijks gebruik gedurende de hele periode dat ze in de gezondheidszorg worden toegepast. Dat levert nieuwe en andere gegevens op die voortdurend moeten worden beoordeeld.

Hugo Hurts, directeur CBG.

Daarnaast is de ervaring van de patiënt steeds belangrijker in het beoordelingsproces. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) speelt op deze ontwikkelingen in. Het CBG heeft onder andere besloten een Collegelid te werven om vanuit patiëntenperspectief inbreng te leveren in de besluitvorming.

Het CBG kan zijn werk met succes doen dankzij nauwe samenwerking met artsen, apothekers, patiënten en farmaceutische bedrijven. Daarnaast worden de relaties met de collega-autoriteiten steeds belangrijker. Een andere pijler onder het werk van het CBG is de intensieve wetenschappelijke samenwerking en kennisuitwisseling met universiteiten, ziekenhuizen en kennisinstellingen.

Onder leiding van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) is de pilot ´Adaptive Pathways´ gestart. Daarin bekijkt het CBG samen met de andere Europese partners hoe geneesmiddelen via een aangepaste of korte procedure eerder beschikbaar kunnen komen voor de patiënt.

Binnen Europa is het CBG een van de koplopers bij de toelating van geneesmiddelen die in meer dan één lidstaat op de markt komen en bij het volgen van die geneesmiddelen in de medische praktijk (geneesmiddelenbewaking).

In het jaarverslag zijn veel gegevens te vinden over het werk dat in 2014 is verricht en over de belangrijkste risico-informatie die is voortgekomen uit de geneesmiddelenbewaking.

Met dit online verslag, waarin ook een aantal interviews is opgenomen, streeft het CBG naar een toegankelijke, transparante en publieksgerichte manier van verslaglegging en verantwoording.

Meer informatie
CBG Jaarverslag 2014

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *