CBG-advieslijst onderdeel van vervolgtraject Verantwoord Wisselen

By | 19/04/2021

De advieslijst van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘Wisselen ongewenst’ wordt meegenomen in het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’. Daarin maken zorgpartijen – waaronder de KNMP – en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken over het veilig en verantwoord wisselen van geneesmiddelen.

Advieslijst met geneesmiddelen

Het CBG publiceerde eind maart een advieslijst met geneesmiddelen die bij het wisselen een verhoogde kans hebben op ernstige klinische problemen bij verkeerde inname of gebruik. Deze lijst heeft op zichzelf nog geen status. Enkel door afspraken die organisaties van apothekers, patiënten, artsen en zorgverzekeraars over het wisselen van geneesmiddelen maken, krijgt de lijst betekenis in de zorgverlening en declaratieafspraken.

‘Verantwoord Wisselen’

Begin 2020 kon geen overeenstemming worden bereikt binnen het bestuurlijk traject ‘Verantwoord Wisselen’ van geneesmiddelen. Het CBG kreeg vervolgens de opdracht van het ministerie van VWS om een advieslijst van niet te wisselen geneesmiddelen op te stellen. Die lijst zorgt mogelijk voor een herstart van het bestuurlijk traject. Demissionair minister De Jonge (VWS) schreef eind maart in een Kamerbrief dat ‘partijen hebben aangegeven bereid te zijn opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van nadere afspraken’.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *