Category Archives: Roche

Labeluitbreiding voor Avastin bij gevorderde borstkanker

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de combinatie Avastin® (bevacizumab) met docetaxel voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderde borstkanker. Deze labeluitbreiding betekent voor artsen en patiënten dat aan de in 2007 goedgekeurde combinatie bevacizumab met paclitaxel nu een nieuwe behandeloptie is toegevoegd. De standaarddosering van bevacizumab bij uitgezaaid borstkanker blijft 10 mg/kg elke 2 weken of 15… Read More »

Roche lanceert reserveringsprogramma Tamiflu voor derde wereld

Roche heeft een Tamiflu® reserveringsprogramma (TRP) voor ontwikkelingslanden geïntroduceerd. Het programma is met onmiddellijke ingang van kracht geworden en houdt in dat overheden in de derde wereld kunnen beschikken over Tamiflu® (oseltamivir) op het moment waarop de World Health Organization (WHO) een grieppandemie afkondigt of wanneer zich een griepvirus aandient dat naar de opvattingen van de WHO de… Read More »

Nieuwe aanpak agressieve vorm van huidkanker in de maak

Tijdens de ASCO in Orlando (VS) zijn de resultaten bekend gemaakt van een fase 1-studie naar een mogelijke nieuwe aanpak van een agressieve vorm van huidkanker, het melanoom. Het betreft een doelgerichte behandeling met PLX4032 (R7204) van melanomen met een BRAF-mutatie. Deze eerste resultaten geven vertrouwen in een succesvolle afronding van het verdere klinische onderzoekstraject.

Resultaten eerste fase-III studie: Avastin® in adjuvante setting coloncarcinoom

De resultaten van de eerste fase-III studie met bevacizumab bij de vroege behandeling van het coloncarcinoom, beter bekend als de NSABP C-08 studie, zijn bekend gemaakt tijdens de 45e ASCO meeting (the American Society of Clinical Oncology) in Orlando. De studie evalueerde het gebruik van bevacizumab plus chemotherapie (FOLFOX) voor de behandeling van het coloncarcinoom na chirurgie (adjuvante… Read More »

Herceptin zorgt voor levensverlenging bij agressieve vorm van maagkanker

Gisteren zijn de resultaten naar buiten gebracht van een grote internationale fase III-studie, de ToGa-studie, naar het effect van Herceptin® (trastuzumab) in de behandeling van HER2-positieve maagkanker. De studie laat zien dat toevoeging van trastuzumab aan chemotherapie nu ook het leven van mensen met deze agressieve vorm van maagkanker kan verlengen met 2,7 maanden. Dit is in Orlando… Read More »