Category Archives: ProPharma

Veranderingen cliëntenrecht in de farmacie

Momenteel is er bij het Parlement een wetsvoorstel aanhangig, de Wet Clientenrechten Zorg, dat in januari 2011 in werking moet treden. Het wetsvoorstel heeft als doel de positie van de client in de zorg te versterken. Indien dit wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, zal een aantal wetten verdwijnen, zoals de Wet Toelating Zorginstellingen, de Kwaliteitswet, de Wet Klachtenrecht Clienten… Read More »