Category Archives: Patiëntenzorg

Debat over eerstelijnszorg: “Versterk poortwachtersfunctie van apotheker”

Minister Kuipers (VWS) ziet een belangrijke meerwaarde in de versterking van de rol van de apotheker in advisering en in de poortwachtersfunctie binnen de eerstelijnszorg. Dat zei de bewindspersoon tijdens een Tweede Kamerdebat over de eerstelijnszorg op woensdag 5 juli 2023. De KNMP en dertien andere zorgkoepels werken momenteel met het ministerie van VWS aan een visie op… Read More »

Belangrijke rol voor apotheker in kernteam eerstelijnszorg

De bewindspersonen Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg) zien een belangrijke rol weggelegd voor de openbaar apotheker in een kernteam binnen de eerstelijnszorg. Dat schrijven de ministers in een reactie op het onlangs verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Dat rapport benadrukt onder meer dat in de zorg minder concurrentie en juist meer samenwerking nodig… Read More »

Geneesmiddelengebruik verhoogt kans op uitdroging bij hitte

Vanwege de hitte lopen kwetsbare groepen als ouderen en chronisch zieken extra risico. Zij hebben meer kans op dehydratie en oververhitting. Bepaalde geneesmiddelen vergroten ook de kans hierop. Apothekers kunnen patiënten helpen met advies over medicijngebruik en hitte.  Bepaalde geneesmiddelen hebben invloed op de temperatuurregulatie van het lichaam. Dit geldt bijvoorbeeld voor diuretica, laxantia, geneesmiddelen voor hart- en… Read More »

Multidisciplinair document ‘Afbouwen overige antidepressiva’ biedt handvatten voor zorgverleners

Een nieuw, multidisciplinair document biedt zorgverleners en patiënten handvatten bij het voorbereiden en begeleiden van de afbouw van elk antidepressivum. Het nieuwe document volgt op een document dat de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP) samen met patiëntenkoepel MIND, in 2018 opstelden voor veelgebruikte SSRI’s en SNRI’s. Het advies voor de afbouw van antidepressiva is… Read More »

Grotere rol van de apotheker bij het voorschrijven

Burgers die hebben meegedacht over de ontwikkelingen in de eerstelijns farmaceutische zorg, staan open voor een grotere rol van de apotheker bij het voorschrijven van medicijnen. Dat blijkt uit een Burgerplatform dat het Nivel en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy organiseerden.  Voorschrijfbevoegdheid De gezondheidszorg staat onder druk door de vergrijzing en een groeiend tekort aan zorgverleners.… Read More »

IVM dient klacht in tegen 11 afslankklinieken vanwege reclame voor obesitasmedicijnen

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft aangekondigd dat het een klacht heeft ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen 11 afslankklinieken in Nederland. De klacht heeft betrekking op het verboden aanprijzen van receptmedicatie door de afslankklinieken. Geneesmiddelen tegen obesitas Het IVM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het aanbod van afslankklinieken in Nederland. Uit dit… Read More »

Video over geneesmiddelentekorten

In een nieuwe video werpt de KNMP licht op de oorzaken en gevolgen van geneesmiddelentekorten, en de werkzaamheden van de apotheker en zijn team om die tekorten zo veel mogelijk op te lossen. Apothekers kunnen deze video inzetten bij vragen van patiënten. Daarvoor zijn nieuwe informatiematerialen te bestellen op KNMP.nl. Geneesmiddelentekorten Volgens Farmanco, het tekortenmeldpunt van de KNMP,… Read More »

Nivel onderzoekt gebruik van vitamine D

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) doet in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek onder de Nederlandse burgers naar het gebruik van vitamine D. Dat onderzoek gebeurt onder andere op basis van een online vragenlijst. Apothekers kunnen patiënten in de apotheek wijzen op de mogelijkheid om de online vragenlijst van het Nivel in te vullen. Onderzoek gebruik… Read More »

Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad over inclusieve gezondheid en antidepressiva

In het kader van het 125-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad in samenwerking met de Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA) en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) op 13 mei een bijeenkomst over inclusieve gezondheid, antidepressiva en geneesmiddelentekorten. De sprekers zijn onder meer apothekers Wilma Göttgens en Nitika Chouhan. Inclusieve Gezondheid Apotheker Wilma Göttgens opent… Read More »