Category Archives: Patiëntenzorg

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase

De multidisciplinaire richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase is herzien. De KNMP maakt deel uit van de richtlijnwerkgroep voor de herziening van deze richtlijn. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals, patiënten en naasten. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) ziet in de herziene richtlijn kansen voor de openbaar apotheker in de regionale samenwerking. Wijzigingen… Read More »

Valpreventie vergoed vanaf 2024

Preventieve zorg die het risico op vallen verkleint, wordt voortaan vergoed vanuit het basispakket. Met valpreventie wordt voorkomen dat mensen mogelijk meer en intensievere zorg nodig hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt prestaties vast voor de valrisicobeoordeling met een maximaal tarief en de valpreventieve beweeginterventie met een vrij tarief. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari 2024 deze prestaties declareren. Valrisicobeoordeling Bij de… Read More »

Apothekers gezocht voor redactieraad project MADAM

Radboud en Maastricht Universitair Medisch Centra en Lareb Moeders van Morgen zijn op zoek naar openbaar apothekers met een interesse in de medicamenteuze behandeling van zwangere vrouwen voor de redactieraad van project MADAM (Model-Aangepaste Doseringen voor Alle Moeders). Project MADAM richt zich op het opstellen van evidence-based doseringen voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. Zwangerschapsspecifieke doseeradviezen Tijdens… Read More »

Onderzoekscall 2024-2027: farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen

De KNMP-onderzoekscall 2024-2027 richt zich op een verbetering van de farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen. Het indienen van een onderzoeksvoorstel kan tot 1 december 2023. Onderzoeksvraag Voor deze call komen alleen voorstellen in aanmerking die antwoord geven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is het effect van een door de apotheker gecoördineerde, gepersonaliseerde geneesmiddelenbegeleiding bij patiënten met hartfalen, die… Read More »

PBM- en zelftestenregelingen via apotheek vervallen per 31 december 2023

De regelingen voor de verstrekkingen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en zelftesten via openbare en poliklinische apotheken vervallen per 31 december 2023. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Apothekers kunnen tot uiterlijk 17 november pakketten bestellen bij de groothandels.  Geen A-status VWS beëindigt deze regelingen, omdat het coronavirus geen zogenoemde A-status meer heeft en omdat… Read More »

IGJ publiceert factsheet over geneesmiddelen op artsenverklaring

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde op 4 september de factsheet ‘Geneesmiddelen op artsenverklaring: een noodzakelijke uitzondering’. Aanleiding voor deze publicatie zijn de bevindingen van de IGJ tijdens inspecties in 2022. In de factsheet staan alle belangrijke zaken rondom het leveren van geneesmiddelen op artsenverklaring overzichtelijk op een rijtje. Levering van geneesmiddelen op artsenverklaring De IGJ houdt… Read More »

Werkafspraken Verantwoord Wisselen inhalatiemedicatie vastgesteld

De KNMP heeft in het kader van Verantwoord Wisselen aanvullende werkafspraken gemaakt over het wisselen van inhalatiemedicatie samen met Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds, NHG, LHV, FMS, NVALT en ZN. Op basis van deze afspraken kan inhalatiemedicatie worden gewisseld. De werkafspraken zijn als addendum toegevoegd aan de Leidraad Verantwoord Wisselen. Wisselen van inhalatiemedicatie Er zijn aparte werkafspraken gemaakt voor het wisselen van inhalatiemedicatie… Read More »

Huisartsen schrijven steeds vaker een geneesmiddel voor uit een formularium

Het vijfjarige programma Formulariumgericht Voorschrijven (FGV, 2018-2022) had tot doel huisartsen te stimuleren om geneesmiddelen voor te schrijven volgens een formularium. Elk jaar werd dit gemeten door het Nivel en huisartsen ontvingen indien van toepassing van de zorgverzekeraar een prestatiebeloning. Na vijf jaar zien we dat huisartsen vaker geneesmiddelen voorschrijven volgens een formularium en dus minder vaak geneesmiddelen… Read More »

Uiterlijk van medicijnen belangrijk voor juist gebruik

Antibiotica worden te vaak onjuist gebruikt. Dit draagt bij aan antibioticaresistentie, een wereldwijd probleem dat elk jaar groter wordt. Meer aandacht voor het uiterlijk van medicijnen schept duidelijkheid en kan verkeerd gebruik terugdringen, bepleiten onderzoekers van het Radboudumc in the Lancet Global Health. Antibiotica Antibiotica werken zeer goed tegen infecties met bacteriën. Maar ze worden vaak onjuist gebruikt.… Read More »