Category Archives: Patiëntenzorg

Publicatie eerste elektronische productinformatie (ePI)

Medicijnautoriteit CBG heeft de eerste elektronische versies van productinformatie (ePI) gepuliceerd. Deze ePI verbetert de gebruiksvriendelijkheid van medicijninformatie, zoals de patiëntenbijsluiter, voor patiënten én zorgverleners.  Productinformatie medicijn De productinformatie van een medicijn omvat de Samenvatting van de Productkenmerken, de verpakkingstekst en de patiëntenbijsluiter. Elk medicijn dat in de EU wordt toegelaten bevat deze informatie. Hierin wordt uitgelegd hoe… Read More »

Publiekscampagne over toestemming voor delen medische gegevens

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een publiekscampagne over het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens. Zorgverleners mogen medische gegevens niet zonder toestemming van de patiënt met andere zorgverleners delen. Met de campagne ‘Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?’ informeert VWS inwoners van Nederland over de keuzemogelijkheden… Read More »

Generieke toestemming IGJ voor leveren op artsenverklaring

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start per 30 oktober 2023 met het verlenen van een generieke toestemming voor een bepaald aantal geneesmiddelen voor het leveren op artsenverklaring. Dit met als doel de patiënt sneller te kunnen behandelen en de administratieve lasten van apothekers te verminderen. Patiënt sneller behandelen Apothekers hoeven voortaan geen aanvraag meer bij de IGJ… Read More »

VWS biedt communicatietoolkit ‘Veilig inloggen in de zorg’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de communicatietoolkit ‘Veilig inloggen in de zorg’. Apothekers en andere zorgverleners kunnen gratis gebruikmaken van de materialen in deze toolkit om patiënten te wijzen op het gebruik van DigiD voor het uitwisselen van medische gegevens.  Betrouwbaarheid Patiënten kunnen… Read More »

Medicatiebegeleiding van Apotheek.nl in Service Apotheek-app

Apotheek.nl en Service Apotheek starten een pilot met het beschikbaar maken van medicatiebegeleiding van Apotheek.nl in de Service Apotheek-app. Service Apotheken krijgen dit zogenaamde PLUS-pakket automatisch in de Service Apotheek-app gedurende een pilot van 1 jaar. Deze start per 1 januari 2024.   Dagelijkse praktijkvoering KNMP-leden uitten eerder de wens om content van Apotheek.nl te vertalen naar de… Read More »

Het Grote Zorgdebat 2023 tussen kandidaat-Kamerleden: meld je nu aan

Wat zijn de ideeën van politieke partijen voor de toekomst van de zorg? Kandidaat-Tweede Kamerleden gaan op maandagavond 13 november in het Beatrixtheater in de Koninklijke Jaarbeurs in debat over preventie, passende zorg, vergrijzing en de arbeidsmarkt. De KNMP is één van de medeorganisatoren van Het Grote Zorgdebat. Apothekers kunnen het debat live in het theater, of via… Read More »

Nieuw op Apotheek.nl: samenvattingen van meest voorgeschreven geneesmiddelen

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP heeft meer dan 140 samenvattingen van de meest geraadpleegde en voorgeschreven geneesmiddelen gepubliceerd op Apotheek.nl. Deze samenvattingen geven in één oogopslag de belangrijkste informatie weer over een bepaald geneesmiddel. Apothekers kunnen de samenvattingen uitprinten om mee te geven aan de patiënt of versturen via e-mail. Meest voorgeschreven geneesmiddelen De samenvattingen… Read More »

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase

De multidisciplinaire richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase is herzien. De KNMP maakt deel uit van de richtlijnwerkgroep voor de herziening van deze richtlijn. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals, patiënten en naasten. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) ziet in de herziene richtlijn kansen voor de openbaar apotheker in de regionale samenwerking. Wijzigingen… Read More »

Valpreventie vergoed vanaf 2024

Preventieve zorg die het risico op vallen verkleint, wordt voortaan vergoed vanuit het basispakket. Met valpreventie wordt voorkomen dat mensen mogelijk meer en intensievere zorg nodig hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt prestaties vast voor de valrisicobeoordeling met een maximaal tarief en de valpreventieve beweeginterventie met een vrij tarief. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari 2024 deze prestaties declareren. Valrisicobeoordeling Bij de… Read More »

Apothekers gezocht voor redactieraad project MADAM

Radboud en Maastricht Universitair Medisch Centra en Lareb Moeders van Morgen zijn op zoek naar openbaar apothekers met een interesse in de medicamenteuze behandeling van zwangere vrouwen voor de redactieraad van project MADAM (Model-Aangepaste Doseringen voor Alle Moeders). Project MADAM richt zich op het opstellen van evidence-based doseringen voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. Zwangerschapsspecifieke doseeradviezen Tijdens… Read More »