Category Archives: Min. VWS

Tweede prikronde start vandaag

De GGD’en prikken in de week van 14 december voor de tweede keer jonge kinderen en huisgenoten tegen Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep). Het gaat om kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar en om huisgenoten van baby’s tot en met 5 maanden. Wie de eerste prik gemist heeft, kan deze alsnog halen tijdens de tweede… Read More »

Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009

Tijdens het Algemeen overleg over het geneesmiddelenbeleid van 8 oktober 2009 is onder meer de positie van het Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009 (Transitieakkoord) aan de orde gekomen. Tijdens het Verslag van dit Algemene overleg (VAO) op 29 oktober 2009 heeft de heer Van der Veen c.s. een motie ingediend die op 3 november met algemene stemmen is aanvaard… Read More »

Ook vaccinatie voor jonge kinderen

Minister Klink heeft besloten dat ook jonge kinderen mogen worden gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) (Mexicaanse griep). Verder roept hij vrouwen die langer dan 14 weken zwanger zijn op zich te laten vaccineren.

Contracteerbeleid zorgverzekeraars

In het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van 8 oktober jl. kwam aan de orde dat zorgverzekeraars alleen op prijs en te weinig op kwaliteit zouden contracteren. Apothekers zouden door zorgverzekeraar Agis gedwongen worden om beneden het niveau van acceptabele kwaliteitsnormen zorg te leveren. Als voorbeeld werd een casus rondom incontinentiemateriaal genoemd. Ik heb u toegezegd binnen 2 weken schriftelijk… Read More »

Klink onderzoekt verkoop vaccins

Minister Klink verwacht ongeveer 10 miljoen doses vaccin nodig te hebben voor de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A H1N1 (Mexicaanse griep). Hij onderzoekt daarom de mogelijkheden voor de verkoop van eerder aangeschafte vaccins aan het buitenland.

Gewone griepprik eerst

Mensen die in de risicogroepen vallen, krijgen in oktober een prik tegen de gewone griep. Daarna volgen twee vaccinaties tegen Nieuwe Influenza A (H1N1).

Klink volgt advies griepvaccinatie

Minister Klink volgt de aanbevelingen van de Gezondheidsraad en het RIVM met betrekking tot de vaccinatie-aanpak bij de huidige grieppandemie. Dat zei hij vandaag na de presentatie van het gezamenlijke advies. Klink voegde er aan toe oog te hebben voor mensen die niet tot de risicogroepen behoren: ‘wij hebben genoeg vaccins voor iedereen; er zijn er 34 miljoen… Read More »