Category Archives: Mednet

Spoedeisende hulp soms te ver

Uit een bereikbaarheidsanalyse van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat ruim 142 duizend inwoners niet binnen 45 minuten met een ambulance naar een SEH vervoerd kan worden. Dat komt neer op bijna 1 procent van de bevolking.

Platinumchemotherapie maakt tumoren gevoeliger voor immuunsysteem

Platinumchemotherapie stimuleert lymfocyten om tumorcellen aan te pakken en maakt de tumorcel extra kwetsbaar voor aanvallen van de lymfocyten door bepaalde eiwitten weg te halen. Met die vondst en publicatie in The Journal of Clinical Investigation, stelt Joost Lesterhuis, medisch oncoloog in het UMC St Radboud, dat chemotherapie tumoren juist gevoeliger kan maken voor het afweersysteem.

Uitzaaiingen borstkanker met metaaldetector opsporen

Onderzoekers van de Universiteit van Twente en het onderzoeksinstituut MIRA hebben een subsidie van 1,4 miljoen euro gekregen om een nieuwe methode te ontwikkelen om secundaire tumoren bij vrouwen met borstkanker op te sporen. Zij maken daarbij in plaats van radioactiviteit gebruik van nanopartikels en een ultragevoelige metaaldetector.

Landelijke manifestatie huisartsen tegen bezuinigingen

De LHV organiseert op 6 oktober een landelijke manifestatie voor huisartsen en ondersteunend personeel om naar de minister een signaal af te geven dat zij op het verkeerde spoor zit. Huisartsen moeten 132 miljoen bezuinigen. Dat is zo’n €20.000 tot €25.000 per praktijk.

App wijst artsen op noodgeval in de buurt

Het bedrijf Logica heeft de applicatie ‘I am Florence’ ontwikkeld voor smartphones. Via deze app krijgen artsen en verpleegkundigen een signaal op hun smartphone wanneer er een noodgeval in de buurt is.

Mutatie geeft verhoogde gevoeligheid vitamine D

Een genmutatie die gepaard gaat met een gestoorde afbraak van overtollig vitamine D leidt tot hypercalciëmie. Soms kan zelfs een heel lage dosis vitamine D al tot problemen leiden. Dat schrijven onderzoekers van het UMC St Radboud in The New England Journal of Medicine.

Antirookmiddel heeft nadelige cardiale effecten

Een verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen kan toegevoegd worden aan de lijst van bijwerkingen van het stoppen-met-rokenmiddel varenicline. Dat blijkt uit een review van onder meer de Johns Hopkins University School of Medicine. Het onderzoek is gepubliceerd in het Canadian Medical Association Journal.

Huisartsen vaak eerder met pensioen

Veel zelfstandige huisartsen stoppen voor hun 65e, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) dat is uitgevoerd in samenwerking met het Capaciteitsorgaan. Bijna geen enkele huisarts werkt door tot de officiële pensioenleeftijd.