Category Archives: KNMP

Apotheker mist regie van Minister

Ingezonden brief van apotheker Marjan Terpstra. “Het is chaos in farmaceutisch Nederland en wij apothekers vechten voor ons overleven. Sommigen hebben al uitstel van betaling aangevraagd en een aantal van ons gaat sluiten. Lees verder

10-jarig jubileum Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken 24 nov ’09

De Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken heeft dit jaar heeft als thema Betaalbare kwaliteit. Een buitengewoon actueel thema, nu de inkomsten van apotheken zwaar onder druk staan, en tegelijkertijd de financiering van de gehele eerste lijn op de schop genomen wordt. Om in die omstandigheden de kwaliteit van zorg te waarborgen is geen sinecure. Maar de patiënt de dupe laten… Read More »

Doseringscontrole Methotrexaat Pharma Assist wegwerpspuiten

Per 1 oktober zijn methotrexaat wegwerpspuiten van Pharma Assist in de G-Standaard opgenomen. Gedurende de maand oktober zal bij deze producten geen signaal verschijnen indien een dosering van een keer per dag wordt aangeschreven, indien de dosering gecontroleerd wordt op de ‘algemene’ indicatie.

Minister moet regie nemen

Donderdag 8 oktober jl. demonstreerden ruim 1.000 apothekers en apotheekmedewerkers in Den Haag om hun zorg uit te spreken over de uitkleding van de farmaceutische zorg door overheid en verzekeraars. Ook in de apotheken zelf werd actie gevoerd. Apotheekmedewerkers droegen speciale actie t-shirts en deelden folders uit aan patiënten. De vakbonden FNV en CNV steunden de actie. De… Read More »

Honderden apothekers demonstreren in Den Haag

‘Ik geef om zorg!’ riepen de honderden apothekers en apothekersassistenten die donderdagochtend 8 oktober in optocht naar het Plein voor de Tweede Kamer liepen. Apothekers protesteren tegen de slechte financiële situatie waar ze momenteel mee te maken hebben door met name het preferentiebeleid. De apothekers krijgen hierbij steun van de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak.

Jaarrede KNMP voorzitter Jan Smits

Vandaag houdt de KNMP haar jaarlijkse Congres in de RAI in Amsterdam. Waar in dit congres normaal gesproken de inhoud van de farmaceutische zorg centraal staat, wordt deze dit jaar overschaduwd door de zorgwekkende financiële situatie van apotheken.

Brief KNMP inzake AO Geneesmiddelenbeleid

De onrust onder apothekers en apotheekmedewerkers is op dit moment zeer groot. De financiële positie van de apotheken in Nederland wordt steeds nijpender, terwijl het einde nog lang niet in zicht is.

Clopidogrel + PPI: nieuwe publicatie

Op 3 juni 2009 heeft het wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), waarin het CBG vertegenwoordigd is, een standpunt over deze interactie ingenomen.

NZa-besluit is schadelijk voor de patiënt

Het gisteren gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevestigt dat de apotheken verlies lijden als gevolg van het verzekeraarsbeleid en te laag tarief. Toch weigert de NZa het tarief substantieel te verhogen naar een kostendekkend niveau. Dit heeft ongetwijfeld grote consequenties voor de zorg voor de patient.