Category Archives: KNMP

Zorgstandaard COPD

Medio november heeft de KNMP een voorstel voor de zorgstandaard COPD ontvangen van de Long Alliantie Nederland (LAN) met het verzoek om een reactie. Leden van de KNMP hebben tot 8 januari de mogelijkheid om op dit voorstel te reageren.

Apotheek.nl opent platform voor patiënten

De website www.apotheek.nl toont nu ook ervaringen van patiënten met hun medicijngebruik. Apothekers laten hiermee op hun overkoepelende website zien dat zorg een noodzakelijk tweerichtingsverkeer is. Een apotheker van mijnmedicijn.nl beheert en controleert de patiëntervaringen.

NZa schaft contractvrijheid apotheken af

De apotheek in kwestie weigert akkoord te gaan met de in zijn ogen onredelijke inhoud van het contract van de verzekeraar. Door de uitspraak ten voordele van de verzekeraar, verplicht de NZa de apotheek alsnog het contract met deze verzekeraar te tekenen.

Markt farmaceutische zorg loopt vast

De KNMP heeft een brandbrief gestuurd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarin zij constateert dat onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apothekers in de praktijk niet tot stand komen. Een kostendekkend basistarief blijft daarom noodzakelijk om de huidige kwaliteit van farmaceutische zorg te kunnen handhaven.

Landelijke imagocampagne apothekers van start

De landelijke campagne voor apothekers gaat vragen oproepen en beantwoorden. Bewust. De apotheker weet als geen ander het antwoord op alle vragen over medicijnen. Maar ook op talloze vragen over gezondheid. Bijvoorbeeld over griep, hooikoorts en allergie. Het thema van de campagne luidt dan ook ‘Vraag het de apotheker!’

RIVM: Prevenar on hold

Het 7-valente pneumokokkenvaccin Prevenar met partijnummer D66977 wordt tot nader order niet gebruikt. Het RIVM-CIb heeft hiertoe besloten. Fabrikant Wyeth verzocht de partij terzijde te zetten, in afwachting van lopend onderzoek naar drie opeenvolgende sterfgevallen na vaccinatie in anderhalve week.

Moties VAO geneesmiddelenbeleid

Tijdens het VAO geneesmiddelenbeleid zijn elf moties ingediend, o.a. over de gevolgen van het preferentiebeleid, het couvertsysteem, het IDEA systeem en over de monitoring van de samenwerking tussen apothekers en zorgverzekeraars.

Half miljoen handtekeningen voor behoud farmaceutische zorg

Meer dan een half miljoen patiënten hebben hun apotheek laten weten dat zij hen steunen in hun streven naar behoud van kwaliteit van de farmaceutische zorg. Hun handtekeningen zullen op woensdag 28 oktober, om 11:45 uur door apotheek bezorgauto’s worden afgeleverd bij het Ministerie van VWS en officieel worden aangeboden aan Minister Klink.