Category Archives: KNMP

Pharmacists key link in Dutch pandemic planning

Het Amerikaanse tijdschrift Pharmacy Today besteedt deze maand speciale aandacht aan de rol die apotheken in Nederland hebben gespeeld bij de distributie van antivirale middelen tijdens de H1N1 pandemie. PA heeft de contacten gelegd voor dit interview met de ‘griepcoördinatoren’ van de KNMP (Jan Dirk Kroon) en VWS (Sandor Beukers).

Fouten bij samenwerking moeten worden voorkomen

De kwaliteit van zorg kan in gevaar komen als de samenwerking tussen zorgverleners niet goed loopt. De breed gedragen ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ moet hierin verandering brengen.

ZonMw-programma Op één lijn: kansen voor de eerste lijn

Samenwerkingsverbanden in de eerste lijn die de zorg dichtbij huis goed willen organiseren, kunnen in 2010 subsidie aanvragen binnen het programma ‘Op één lijn’. In januari komt de eerste oproep van ZonMw om projectvoorstellen in te dienen.

Generiek clopidogrel

Het productoctrooi op Plavix® is verlopen waardoor generieke producten met clopidogrel op de markt komen. De producent van Plavix® heeft echter nog een gebruiksoctrooi op een van de indicaties, namelijk acuut coronair syndroom.

NZa geeft apothekers, met nieuw tarief, iets meer lucht

De NZa acht een tariefverhoging noodzakelijk om de verminderde inkomsten van apotheken, onder meer als gevolg van het door verzekeraars gevoerde preferentiebeleid, op te vangen. De NZa heeft ook extra ruimte geboden in het tarief om additionele zorgafspraken te maken tussen apotheken en verzekeraars over aanvullende zorgverlening of extra kwaliteit. In de nieuwe tarieven van de NZa voor… Read More »