Category Archives: KNMP

KNMP is pilot nierfunctie gestart

Medicatiebewaking is een belangrijke taak van apothekers. Om ongewenste medicatiegerelateerde effecten bij patiënten met een verminderde nierfunctie te voorkomen, is de KNMP een pilot gestart. Aan deze pilot doen zeventig apotheken mee. De startbijeenkomst met vertegenwoordigers van de pilotregio’s en apothekers die al medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden uitvoeren vond afgelopen 29 maart plaats.

Longzorgmeter: patiënten waarderen apothekers

Longpatienten kunnen vanaf vandaag de zorg die zij ontvangen van de apotheker en het apotheekteam waarderen op www.longzorgmeter.nl van het Astma Fonds. Het Astma Fonds heeft in samenwerking met de KNMP dit mogelijk gemaakt. De Longzorgmeter draagt bij aan de transparantie van zorgverlening bij longaandoeningen door apotheken.

Apothekers bijten het spits af en maken kwaliteit transparant

Eerste individuele zorgverleners die publiekelijk openheid verschaffen over kwaliteit van zorg. Vandaag lanceert de KNMP een kwaliteitsprofiel voor de apotheek via de website Apotheek.nl. Het kwaliteitsprofiel maakt de kwaliteit van zorg die een apotheek levert inzichtelijk voor de patiënt. Apothekers zijn daarmee de eerste individuele zorgverleners die aan het publiek openheid verschaffen over hun kwaliteit van zorg.

Ouders zien nut astmamedicijn in als kind benauwd is

Nieuws van: Astma Fonds en KNMP Astma Fonds en apothekersorganisatie KNMP: Longweek 9 – 13 mei Ouders van kinderen met astma zien vaak meer nut en noodzaak in van medicijnen, als hun kind meer klachten heeft. Wantrouwen en zorgen van ouders over bijwerkingen maken dat bijna de helft van de kinderen meer last hebben van hun astma. Komende… Read More »

KNMP/NIA reactie op massaontslag Organon

Met de dramatische reorganisatie van voormalig Organon dreigt voor Nederland hoogwaardige en specifieke kennis op het gebied van gezondheid voor vrouwen verloren te gaan. Organon heeft door de jaren heen bewezen op een meer dan gemiddeld niveau de pijplijn voor innovatieve producten goed gevuld te houden. Dat is ook de voornaamste reden voor de overnames geweest. Het is… Read More »

KNMP pleit voor vergoeding euthanatica

Op 1 juli  is in het dagblad De Pers een artikel verschenen over de vergoeding van euthanatica. Het artikele, genaamd “Nu dood, morgen afrekenen” gaat in op de lastige situatie die er bestaat over de vergoeding van euthanasiemiddelen. Op dit moment worden deze middelen niet vergoed uit de basisverzekering. De KNMP pleit er samen met de KNMG voor… Read More »

Apotheekpersoneel krijgt er 1,25% per jaar bij

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), de Associatie van Ketenapotheken (ASKA), FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak hebben een nieuwe tweejarige CAO voor de Apotheekbranche afgesproken.

Apothekers en kinderartsen in de bres voor ‘Kinderformularium’

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) hebben vandaag afgesproken dat zij zullen samenwerken om het zogenaamde ‘Kinderformularium’ in stand te houden. Kinderen reageren anders op medicijnen dan volwassen. Bovendien kan er niet op de reguliere wijze onderzoek gedaan worden. De samenwerking… Read More »

Voorlichtingscampagne apothekers rondom goede voorbereiding doet Amsterdam aan

Vandaag is op het Leidseplein in Amsterdam een speciale  voorlichtingscampagne van apothekers van start gegaan. De geneesmiddelenexperts gaven Amsterdammers informatie over een goede medicijnvoorbereiding van hun vakantie. In een speciaal ingerichte bus kregen vakantiegangers advies over medicijngebruik en vakantie. “Een noodzakelijke campagne”, zegt Jan Smits, voorzitter van de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers. “Veel  medicijngebruikers bereiden zich onvoldoende… Read More »