Category Archives: Independiente

Column: Wij hebben gewonnen!

Op 31 augustus is de lang verwachte uitspraak van het CBB in de bodemprocedure over het tarief 2009 gepubliceerd. “Rechter stelt apothekersvereniging KNMP grotendeels in gelijk” kopte het persbericht van de KNMP. In de tekst van het persbericht volgt een opsomming van de punten waarop de KNMP in het gelijk is gesteld.

Column: Alle ballen op Appie

Dit is geen voetbalcolumn, momenteel wel het meest populaire genre. Ondanks het WK voetbal gaat ook het gewone leven verder. Terwijl vanmiddag de Oranjemannen proberen de Kanaries te vangen zullen de apotheken vanmiddag tussen 4 en 6 gewoon open zijn. Ook de politiek heeft de afsluitende barbecue kennelijk overleefd, ondanks de hitte is de saté kennelijk toch vrij… Read More »

Column: Wie fraudeert er nu eigenlijk?

Groot was de ophef toen UVIT begin mei bij monde van Jan Broeren meldde dat driekwart van de apothekers fraudeerde bij het indienen van declaraties. Met name de kwaliteitskrant Trouw, bekend van de altijd farma-kritsche Joop Bouma, was er als de kippen bij om de beroepsgroep aan de schandpaal te nagelen. Het moment was nogal ongelukkig gekozen, er… Read More »

Column: “Dat zie ik nooit”

Een klassieke frase die je soms hoort als je een arts waarschuwt voor een mogelijke interactie of bijwerking. Het al even klassieke antwoord van de apotheker luidt: “ja, maar let je er dan wel op?”. Dit korte toneelstukje voor twee heren (of dames) schoot mij te binnen toen ik met de lezingen van de Wetenschapsdag nog vers in… Read More »

Column: AA

Nee, het gaat niet over de accountant, ik wil het eens hebben over onze functie als apotheker-administrateur. Veel apothekers zijn dagelijks uren bezig met de administratie, al dan niet deels gedelegeerd aan assistenten of ander apotheekpersoneel. Dit is overigens geen nieuw gegeven. Al in 2000 publiceerde het PW over de administratieve rompslomp die was geïnventariseerd door Price Waterhouse… Read More »

Column: De Onderlinge is Voorgoed Ontspoord

Veel zelfstandige apothekers hebben het als een dolksteek in de rug ervaren dat Mediq binnen een paar dagen akkoord ging met het Achmea pakjes model om vervolgens ook met CZ een vergelijkbare overeenkomst uit te onderhandelen. Door deze actie kreeg het IDEA model meteen draagvlak en werden argumenten tegen het model moeilijker voor het voetlicht te brengen. Het… Read More »

Column: Het is een wonder!

In deze barre tijden voor de apotheker gloort er zomaar ineens een zonnestraal. Tijdens het Apotex symposium in Huis ter Duin (waar doen ze het toch van) kwam Henk van Vliet als raadsadviseur van de NZA met de verheugende mededeling dat het tarief voor 2010 aanmerkelijk hoger zal zijn dan het tarief voor 2009. Ik heb de hele… Read More »

Column: Scheringa en korfbal

U zult moeten toegeven dat u deze twee entiteiten niet zo heel snel als kop van een apothekerscolumn had verwacht. Het zijn echter twee zaken die heel sterk verbonden zijn met het begrip imago. Imago is in goed Nederlands beeldvorming, de manier waarop derden kijken naar een bepaalde groep, persoon of activiteit. Dirk Scheringa bijvoorbeeld had het imago… Read More »

Column: De Nieuwe Zorg Almachtige

Zo mogen we de NZA na vandaag toch wel noemen. Ik doel dan niet op de machtige positie van de NZA in het zorgveld. Machtig ja, almachtig nog net niet. Ik denk meer aan het feit dat de club van Beek net als de Almachtige in staat is gebleken wonderen te verrichten. Zo mag je het toch wel… Read More »

Column: Transparantie is ineens uit de gratie

OPA. Voor de jongere collega’s doemt vermoedelijk een beeld op van een vriendelijke oudere heer. De ouderen zullen zich echter herinneren dat eind jaren ’80 van de vorige eeuw OPA stond voor het Omni Partijen Akkoord, een soort convenant avant la lettre. Eén van de belangrijke punten was dat er transparantie moest komen over de inkoopvoordelen. Naarmate de… Read More »