Category Archives: Gezondheidszorg

KNMP-monitor Zorgmijding: toename van 15 procent in vier jaar

Apothekers signaleren vrijwel wekelijks zorgmijding. Bijna 90% van de apothekers signaleert minimaal wekelijks dat er sprake is van zorgmijding.  Dat blijkt uit de KNMP-monitor Zorgmijding 2023. 46% van de apothekers geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden dagelijks ervaren dat patiënten zorg mijden. Bij bijna 42% van de respondenten komt dit wekelijks voor. KNMP-bestuurder Jos Lüers:… Read More »

Pesticiden spelen mogelijk rol bij ontstaan Parkinson 

Pesticiden zijn mogelijk betrokken bij het ontstaan van Parkinson, maar daarop worden deze middelen nog onvoldoende getest. Onderzoekers van het Radboudumc stellen samen met collega’s een stapsgewijze testaanpak voor die de veiligheid van pesticiden moet waarborgen. Ziekte van Parkinson Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Het staat vast dat omgevingsfactoren, zoals luchtvervuiling en blootstelling aan zware… Read More »

Dit verandert er in 2024: Wtza, elektronisch voorschrijven en meer

In 2024 vindt een aantal wijzigingen in wetten en regelingen plaats die voor apothekers relevant zijn. Dit overzicht brengt de belangrijkste veranderingen met ingang van 2024 in kaart.  Wtza De overgangstermijn voor zorgaanbieders met een vergunningplicht loopt op 1 januari 2024 af. Voor zorgaanbieders die van rechtswege waren toegelaten of geen Wtzi-vergunning hoefden te hebben en nu onder… Read More »

Zorginstituut: samenleving aan zet om wachtlijsten in de ggz terug te dringen

De Nederlandse samenleving schiet ernstig tekort bij de zorg aan mensen met complexe psychische problemen. Deze vaststelling doet Zorginstituut Nederland in het ‘Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen: niemand kan het alleen’. Het Zorginstituut komt daarin met adviezen om de zorg en ondersteuning voor mensen met complexe psychische problemen toegankelijker te maken. Het Zorginstituut pleit onder… Read More »

‘Medicijnen juist onderdeel van oplossing problemen in de zorg’

Jammer en onterecht dat minister Kuipers in De Telegraaf dure medicijnen betitelt als knelpunt in de zorg. Medicijnen en vaccins vormen juist een belangrijk onderdeel van de oplossing. Ze dragen bij aan een betere gezondheid, meer handen aan het bed én de werkgelegenheid. Dankzij steeds betere therapieën leeft inmiddels vijf jaar na de diagnose twee derde van de… Read More »

NZa: geen goedkeuring twee overnames Co-Med

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft geen goedkeuring voor de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door de huisartsenketen Co-Med Zorg B.V. (Co-Med). Bij de beoordeling van de aanvragen tot overname is de NZa er niet van overtuigd dat Co-Med kan garanderen dat er na 1 januari 2024 voldoende huisartsenzorg beschikbaar is voor de patiënten van beide… Read More »