Category Archives: gezondheid scepsis

Persbericht GS: Farmaceuten passen ‘foute’ websites massaal aan

Sinds het van kracht worden van strengere regels voor publieksreclame voor geneesmiddelen hebben farmaceutische bedrijven de publieksinformatie op hun websites grondig aangepast. Sommige bedrijven haalden zelfs hun speciale sites voor specifieke aandoeningen of geneesmiddelen uit de lucht. Zo blijkt uit een onderzoek van Gezonde scepsis, dat blij is dat de farmaceuten hun verantwoordelijkheid nemen.