Category Archives: CBG MEB

Herevaluatie cardiovasculair risico NSAID’s

De laatste wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de cardiovasculaire risico’s bij het gebruik van NSAID’s zijn in lijn met eerdere conclusies. Diclofenac heeft in vergelijking tot andere veel gebruikte NSAID’s (ibuprofen, naproxen) een licht ongunstiger cardiovasculair risicoprofiel.

CHMP adviseert schorsing Buflomedil

De handelsvergunning voor orale middelen met de werkzame stof buflomedil (Loftyl) wordt in Europa geschorst vanwege een hoog risico op cardio- en neurotoxiciteit, vooral na onbedoelde of opzettelijke overdosering en misbruik.

Naar verwachting voldoende voorraad Cytarabine

Productieproblemen bij de belangrijkste fabrikant van cytarabine dreigden te leiden tot een wereldwijd tekort. Dit geneesmiddel vervult een belangrijke rol bij de behandeling van leukemie. Inmiddels blijkt dat er naar verwachting voldoende voorraad is om alle patiënten te behandelen.

Registratie geneesmiddelen eerste halfjaar 2010

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in de eerste zes maanden van 2010 circa 870 geneesmiddelen goedgekeurd en in het register ingeschreven. Dit is een toename met circa 1% ten opzichte van het jaar 2009, waarmee de registratie van geneesmiddelen nagenoeg gelijk is gebleven. Het CBG heeft een handelsvergunning voor 1 geneesmiddel geweigerd en schorste daarnaast… Read More »

Update: wegwerken achterstanden verloopt voorspoedig

Het CBG heeft het oplossen van de achterstanden tot zijn eerste doelstelling gemaakt van het Strategisch Business Plan 2009-2013. Daarom investeren we in het wegwerken en voorkómen van achterstanden. Graag geven wij een update van de resultaten van onze investering en de huidige stand van zaken (peildatum hierbij is 15 juli 2010). Vanaf heden publiceren we maandelijks een… Read More »

Nieuwe belangrijke risico-informatie na herbeoordeling balans werkzaamheid-schadelijkheid modafinil (Modiodal)

Het wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) – waarin het CBG vertegenwoordigd is – heeft de balans werkzaamheid-schadelijkheid van modafinil opnieuw beoordeeld. Modafinil blijft uitsluitend geïndiceerd voor de behandeling van narcolepsie. De risico’s van ernstige psychische bijwerkingen (inclusief suïcidale ideevorming), cardiovasculaire complicaties, ernstige huidreacties, potentieel misbruik en off-label gebruik, zijn opnieuw bevestigd.

Handelsvergunning voor Depronal (RVG 05531) doorgehaald

Het College heeft per 14 juni 2010 de handelsvergunning voor Depronal (dextropropoxyfeen) doorgehaald na een besluit hierover door de Europese Commissie. Deze doorhaling geldt ook voor de parallelhandelsvergunning RVG 14258//05531, die verwijst naar handelsvergunning RVG 05531.

Leveringstekorten Fabrazyme (agalsidase beta) en Cerezyme (imiglucerase) zorgen voor aangepaste aanbevelingen behandeling

Vanwege productieproblemen is er een leveringstekort van de geneesmiddelen Cerezyme (imiglucerase) en Fabrazyme (agalsidase beta). Beide middelen worden ingezet voor de behandeling van zeldzame erfelijke enzymdeficiënties. Als gevolg van de leveringstekorten gelden sinds oktober 2009 aangeaste aanbevelingen voor behandeling voor Cerezyme. Voor Fabrazyme zijn nieuwe tijdelijke behandelingsaanbevelingen opgesteld.

Verpakkingen en (on)geschiktheid voor gebruik

Patiënten hebben geregeld problemen met verpakkingen van geneesmiddelen, bijvoorbeeld blisters of strips. Vooral mensen met een beperkte handfunctie, zoals reumapatiënten en ouderen, hebben moeite met het openen van bepaalde verpakkingen.