Cao SBA 2020-2022 algemeen verbindend verklaard

By | 10/08/2020
Cao-SBA-2020-2022

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) 2020-2022 algemeen verbindend verklaard. De cao SBA heeft een looptijd van 31 juli 2020 tot en met 31 oktober 2022.

Cao

De cao-partijen VZA, ASKA, FNV en CNV Connectief, sector CNV Zorg & Welzijn beogen met deze cao goede scholing, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden en een goede werking van de sectorale arbeidsmarkt in de apotheken te bevorderen en in stand te houden.

Deelnemers

Iedere werknemer en werkgever die onder deze cao valt, heeft het recht om deel te nemen aan en gebruik te maken van de door de SBA gefinancierde activiteiten. De werkgever is hiervoor een bijdrage verschuldigd.

Deze zal voor de duur van de cao 0,35% van de loonsom bedragen van de maandsalarissen van iedere werknemer die bij de werkgever in dienst is. Appolaris zal de inning van de premie voor het jaar 2020 verzorgen.

De cao-partijen willen efficiënt en duurzaam omgaan met middelen en materialen waardoor de cao alleen digitaal beschikbaar is.

Werkgevers

Werkgevers met vragen over de cao SBA 2020-2022 kunnen contact opnemen met de KNMP-helpdesk Arbeidszaken via arbeidszaken@knmp.nl of 070 37 37 271.

Werknemers

Werknemers kunnen terecht bij hun vakorganisatie of bij de servicedesk van SBA via 0900 722 26 67 of servicedesk@sbaweb.nl.

Publicatie Staatscourant

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *