Cao Apotheken 2021-2024 beschikbaar

By | 13/06/2022

De Cao Apotheken 2021-2024 is beschikbaar. De cao kent ook dit keer een standaard karakter, zodat afwijking van de cao niet is toegestaan.

Cao Apotheken 2021-2024

In de cao zijn ook de nieuwe loontabellen opgenomen. Per 1 juli 2022 wordt in deze tabellen de vroegere 2% levensloop verwerkt, evenals de loonsverhoging van 2,5%. Voor deze cao is een verzoek bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neergelegd, om de cao algemeen verbindend te verklaren. Daarover volgt nadere berichtgeving zodra hier meer bekend over is.

De belangrijkste punten uit de cao zijn:

  • structurele salarisverhogingen per 1 juli 2022 en 1 juli 2023 (bijlage 1 cao);
  • integratie van de 2% ‘levensloop-regeling’ in de loontabellen per 1 juli 2022 (bijlage 1 cao);
  • eenmalige uitkering van €300 bruto in december 2022 (bijlage 1 cao);
  • hogere stagevergoedingen (artikel 14 cao);
  • gelijke vakantierechten per 1 januari 2023 ongeacht leeftijd (artikel 44 en bijlage 2 cao)
  • andere verdeling toeslagen overdag en in de avond per 1 januari 2023 (artikel 28 cao)
  • de regelingen voor bijzonder verlof zijn uitgebreid voor onder andere rouwverlof, geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof (artikel 45 t/m 47 cao).

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *