Cao Apotheken 2021-2024 algemeen verbindend verklaard 

By | 15/09/2022

De cao Apotheken 2021-2024 is op 13 september 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat de cao sindsdien algemeen verbindend is verklaard. De cao geldt daarmee voor de hele branche en heeft een looptijd tot 1 juli 2024.

De aangepaste cao is online beschikbaar en vervangt de versie die eerder dit jaar is gecommuniceerd.  

In het licht van de procedure tot het algemeen verbindend verklaren van de cao Apotheken 2021-2024, zijn er, mede op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, enkele wijzigingen doorgevoerd in de cao. Zo is de aanwezigheid van personeel in de dienstapotheek (artikel 36 lid 7 ) , aangepast in lijn met de cao Apotheken 2019-2021. Deze bepaling was toen ook gekoppeld aan dagdiensten en is eerder dit jaar onbedoeld gekoppeld aan alle diensten. Dit is nu gecorrigeerd. 

Cao Apotheken 2021-2024 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *