CAK verlengt subsidieregeling voor zorg aan onverzekerden tot maart 2027

By | 02/03/2022

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) verlengt per 1 maart de subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden tot maart 2027. Apothekers kunnen de kosten, onder voorwaarden, declareren op grond van deze subsidieregeling.

Het melden van de zorgkosten kan bij GGD GHOR via meldpuntonverzekerdenzorg.nl. De melding geldt in de nieuwe situatie voor 30 kalenderdagen. Bij het behandelen van een patiënt voor langer dan 30 dagen of het opnieuw behandelen van een patiënt, moeten eerste- en tweedelijns zorgverleners de zorg opnieuw melden.

Uitzonderingen voor late meldingen

Bij het declareren van zorg is het noodzakelijk om dit binnen 7 dagen bij GGD GHOR te melden. Met de nieuwe wijzigingen is het mogelijk om, indien er een geldige reden is, na dit tijdsbestek alsnog een vergoeding te ontvangen. Dit kan op het nieuwe declaratieformulier worden aangegeven, maar hiervoor dienen wel bewijsstukken te worden geleverd. De uitzondering geldt niet voor zorgdatums die vóór 1 maart 2022 vallen.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *