Boostervaccinatie voor jongeren van 12 t/m 17 jaar mogelijk na goedkeuring EMA

Een boostervaccinatie wordt mogelijk voor jongeren van 12 t/m 17 jaar nadat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dit heeft goedgekeurd. Daarmee kan een eigen afweging worden gemaakt. Dat schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer. De Gezondheidsraad liet eerder al weten dat er geen medische redenen zijn om alle jongeren van deze leeftijd programmatisch een booster aan te bieden. Naar verwachting komt het EMA begin maart met een beoordeling.

Als jongeren na een afgeronde basisvaccinatieserie tegen COVID-19 besmet raken, dan hebben zij meestal milde klachten. Dit geldt ook voor jongeren uit medische risicogroepen. Hoewel de Gezondheidsraad geen medische reden ziet om alle jongeren een booster aan te bieden, willen sommige jongeren wel een booster. Zij willen bijvoorbeeld iemand uit hun gezin beter beschermen. Als het EMA de booster voor jongeren goedkeurt, dan zal minister Kuipers het besluit nemen dat zij die dat willen een booster krijgen.

Aanbieden zonder goedkeuring EMA

De optie om de boostervaccinatie voor jongeren aan te bieden zonder goedkeuring van het EMA, het zogeheten ‘off label’ aanbieden, is goed bekeken. Er is gebleken dat hier teveel inhoudelijke en juridische onzekerheden voor zijn. Daarom wordt er gewacht op de uitgebreide onderzoeken van instanties als het EMA en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

Jongeren met een ernstige afweerstoornis

Jongeren met een ernstige afweerstoornis kunnen al wel een derde prik krijgen als onderdeel van de basisserie. Een extra prik bovenop de basisvaccinaties kan hen soms helpen. De behandelend kinderarts neemt hierover een besluit.  

Voorbereiding

Minister Kuipers heeft het RIVM gevraagd het bieden van de mogelijkheid voor een boostervaccin voor jongeren van 12 t/m 17 jaar voor te bereiden. Zo kan er snel na de eventuele goedkeuring van het EMA worden gestart.

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *