Bloedglucoseverlagende therapie na metformine

Het is onduidelijk of de combinatie metformine met een SU-derivaat beter of slechter is dan de combinatie van metformine met een DPP4-remmer, GLP1-agonist of SGLT2-remmer op belangrijke uitkomsten, zoals sterfte, macrovasculaire complicaties en ernstige bijwerkingen. De combinatie metformine met een SU-derivaat geeft wel meer hypoglykemieën. Dat is de conclusie uit een Cochrane-review van Madsen et al.

Methode

De onderzoekers voerden een systematisch literatuuronderzoek uit naar gerandomiseerde klinische studies die de combinatie van metformine met een SU-derivaat vergeleken met metformine monotherapie of metformine met andere bloedglucoseverlagende medicatie. De studies moesten minimaal 52 weken duren. De kwaliteit van het bewijs werd vastgesteld met behulp van GRADE.

De onderzoekers includeerden 32 studies met in totaal 28.746 patiënten. De behandelduur varieerde van 1 tot 4 jaar.

Uitkomst onderzoek

Lees de resultaten en de conclusie van dit onderzoek op de website van het IVM.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *