Blik op verleden en toekomst tijdens ‘antibioticadag’ op 5 november

Antibiotica in het verleden, heden en de toekomst: dit is het thema van de Farmaceutische Historische Dag op 5 november 2015 in Delft. Medisch experts als Jan Kluytmans en Marc Bonten gaan uitgebreid in op de actualiteit van antibioticaresistentie en de urgentie om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. De dag is geaccrediteerd voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers.

Het tegengaan van antibioticaresistentie is een belangrijke prioriteit van minister Schippers. In het najaar start de overheid een nieuwe publiekscampagne die gericht is op het vergroten van de bewustwording en kennis over de werking en het gebruik van antibiotica. Tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland in het 1ste half jaar van 2016 staat antibiotica ook prominent op de EU-agenda voor humane gezondheidszorg en veehouderij. De Commissie voor de geschiedenis van de Farmacie koos daarom voor dit onderwerp tijdens de Farmaceutische Historische Dag 2015.

De dag vindt plaats op donderdag 5 november 2015, van 9.30 uur tot 16.00 uur in congrescentrum De Lindenhof in Delft. Elk jaar organiseert de Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie – nu voor de 34e keer – een Farmaceutisch Historische Dag met een thema dat weliswaar als insteek de historie heeft, maar aansluit bij de actualiteit.

Meer informatie
Farmaceutisch Historische Dag: ‘Van Gist naar Antibiotica. Productie, gebruik, resistentie’
Aanmelden voor de Farmaceutisch Historische Dag ‘Antibiotica’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *