“Blijf antibiotica bij zuigelingen zorgvuldig afwegen”

By | 05/08/2019

Als pasgeboren baby’s antibiotica krijgen, werkt dat nog maanden na in hun darmbacteriën en antibioticaresistentie-genen. Dat blijkt uit onderzoek van kinderarts Marlies van Houten. Het goede nieuws: niet elk antibioticum is even ingrijpend.

“Als we zien dat een pasgeboren baby koorts of andere symptomen heeft die duiden op een infectie, zullen we als arts extra alert zijn. Want baby’s zijn bijzonder kwetsbaar. Hun immuniteitssysteem is nog niet volledig ontwikkeld”, vertelt Marlies van Houten. Zij is niet alleen kinderarts in het Spaarne Gasthuis in Haarlem, maar doet ook onderzoek, bijvoorbeeld naar het gebruik van antibiotica bij kinderen. “Als baby’s een infectie lijken te hebben, starten we met antibiotica om te voorkomen dat ze zieker worden of zelfs overlijden. Het gebruik van antibiotica redt echt veel kinderlevens”.

Is het altijd duidelijk wat er met een pasgeborene aan de hand is?

“Tot op heden is het vaak lastig te bepalen of een baby wel of geen infectie heeft. Bij twee op de duizend baby’s is er daadwerkelijk een bacteriële infectie die wordt aangetoond met een bloedkweek. Dan weet je het dus zeker. Maar bij een veel groter aantal kinderen start je op basis van klinische symptomen, namelijk dat de baby ziek is, en wordt dit niet bevestigd met een positieve bloedkweek”.

Wat betekent dat voor de toediening van dit medicijn?

“Het is nog belangrijker om te proberen zo weinig mogelijk antibiotica te geven, want je geeft het uit voorzorg ook aan baby’s die mogelijk geen infectie hebben. We zijn bij het toedienen bij pasgeborenen al teruggegaan in duur van 72 uur naar 48 uur, en soms zelfs naar 36 uur. Toch blijkt dat zelfs bij baby’s die slechts anderhalve dag antibiotica kregen, er al bijeffecten zichtbaar zijn”.

Lees verder
Lees het gehele Mediator artikel ‘Blijf antibiotica bij zuigelingen zorgvuldig afwegen’ op de website van ZonMw.

Author: ZonMw

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg ter verbetering van de kennis. Ze beheert circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en; Kwaliteit en doelmatigheid. Haar voornaamste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *