Bijzonder hoge regeldruk apotheken kan en moet lager

By | 05/11/2015

De gemiddelde regeldruk bij apotheken is met 28% van de praktijkkosten bijzonder hoog. Deze kan en moet dalen, zodat apotheken meer tijd hebben voor zorg. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden’ van SIRA Consulting in opdracht van de KNMP, ASKA, NVPF en LHV Apotheekhoudende Afdeling. De komende periode formuleren partijen met elkaar een actieplan om de regeldruk terug te brengen. Zorgverzekeraars Nederland, het Adviescollege Toetsing Regeldruk en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, werken ook mee aan dit project.

Om tot dit actieplan te komen hebben apotheken uit de praktijk 25 concrete knelpunten en 65 oplossingsrichtingen aangedragen. Deze staan in de rapportage Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden. De onderwerpen sluiten goed aan bij het gedachtegoed van Het Roer Moet Om, de beweging die in de huisartsenzorg is ontstaan en een vervolg krijgt voor apotheken. Het ministerie van VWS heeft medewerking toegezegd bij het faciliteren van het gefaseerde actieplan en zal ook de relevante toezichthouders daarbij betrekken.

Andere sectoren
De regeldruk onder apotheken is hoog en vergelijkbaar met die in andere zorgsectoren. Volgens SIRA bedraagt de regeldruk bij een grote GGZ-instelling 18% en van vrijgevestigde eerstelijns GZ-psychologen 34% van de praktijkkosten.

Knelpunten
De knelpunten die naar voren komen zijn bijvoorbeeld de verschillende interpretaties van het begrip ‘medische noodzaak’ en de frequentie van veranderingen in regels. Het wisselende beleid voor machtigingen en formulieren vormt eveneens een knelpunt. En ook de Opiumwet (1976) leidt tot onnodige registraties en verplichtingen, zoals recepten die met onuitwisbare inkt moeten zijn geschreven.

Oplossingsrichtingen
Voorbeelden van oplossingsrichtingen zijn het zorgdragen voor vergoeding bij ‘medische noodzaak’ door eenduidige interpretatie en toepassing van dit begrip. Het vereenvoudigen en harmoniseren van beleid rondom machtigingen en formulieren, eenduidige informatie aan de patiënt verstrekken en een regeldruktoets uitvoeren bij nieuw beleid en regelgeving zijn ook belangrijke oplossingsrichtingen. De partijen gaan de komende tijd gezamenlijk aan de slag om, gefaseerd, deze oplossingsrichtingen uit te werken.

Totstandkoming onderzoek
Voorafgaand aan de rapportage ‘Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden’ is het onderzoek ‘Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden’ uitgevoerd. Dit onderzoek kwam tot stand dankzij gegevens en ervaringen uit de praktijk. De resultaten zijn ter toetsing aan apotheekhoudenden voorgelegd in klankbordgroepen.

Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden (PDF)
Rapport Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden (PDF)

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *