Bijna 10 miljoen euro om het tekort aan nieuwe antibiotica te bestrijden

By | 29/10/2014

Een groot Europees samenwerkingsverband met wetenschappers van het Radboudumc gaat meetinstrumenten ontwikkelen voor verantwoord antibioticagebruik. Ook worden nieuwe economische modellen getest om het onderzoek naar nieuwe antibiotica te stimuleren. Het publiek-private samenwerkingsverband DRIVE-AB heeft hiervoor een grote subsidie ontvangen van het Innovative Medicines Initiative (IMI).

DRIVE-AB, een publiek-private samenwerking van partners uit 11 Europese landen, heeft deze week een subsidie van 9,4 miljoen ontvangen van het Europese Innovative Medicines Initiative (IMI). Tegen antibiotica treedt steeds vaker resistentie op, waardoor infecties moeilijk(er) onder controle zijn te krijgen. De resistentie is deels te voorkomen door een meer verantwoord gebruik ervan in de medische wereld. Antibioticagebruik in de bio-industrie valt buiten de scoop van DRIVE-AB.

Verantwoord gebruik
“In ons deelproject ontwikkelen we een raamwerk voor verantwoord en duurzaam antibioticagebruik”, zegt hoogleraar Infectieziekten Inge Gyssens, een van de leiders van DRIVE-AB en verbonden aan het Radboudumc. “Op dit moment zien we soms al schrijnende situaties van antibioticaresistentie met wereldwijde impact. Via heldere definities en goede meetinstrumenten gaan we het gebruik van bestaande antibiotica in kaart brengen. Tegelijkertijd stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, waarbij we eventueel verkeerd gebruik vanaf het begin willen terugdringen. In de nieuwe consensus over zorgvuldig gebruik betrekken we niet alleen de arts die de antibiotica voorschrijft, maar ook de consument/patiënt en alle partijen die betrokken zijn bij de productie ervan”.

Verdere krimp voorkomen
IMI, die de subsidie verstrekt, is een gemeenschappelijke onderneming van de Europese Unie en de Europese brancheorganisatie van de farmaceutische industrie EFPIA. DRIVE-AB heeft tot doel een standaard voor verantwoord gebruik van de steeds verder krimpende voorraad van werkzame antibiotica te formuleren, en om nieuwe economische modellen te ontwikkelen, te testen en aan te bevelen. De farmaceutische industrie moet weer zin krijgen in ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Author: Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. Voor ons is de mens en zijn of haar kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde. Het Radboudumc wil voorop lopen in, of een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook ‘To have a significant impact on healthcare’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *