Bijna 1 op de 5 gebruikt mogelijk te veel triptanen

Voor behandeling van migraine verstrekken openbare apotheken in 2020 naar verwachting aan bijna 210.000 mensen een triptaan. Dit aantal gebruikers is al jaren stabiel. Uitgaande van gemiddeld twee aanvallen per maand, gebruikt bijna één op de vijf mensen mogelijk te veel. Dat meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen in het Pharmaceutisch Weekblad.

Migraine

Migraine is een aanval van heftige hoofdpijn. Een migrainepatiënt heeft gemiddeld twee aanvallen per maand, maar migraine kan ook veel vaker voorkomen.

Voor de behandeling gaat de voorkeur uit naar algemene pijnstillers, zoals paracetamol of een NSAID. Eventueel worden middelen tegen de misselijkheid bij een aanval toegevoegd. Als deze pijnstillers on–vol-doende werken, kunnen zogeheten triptanen worden voorgeschreven. Triptanen worden ingezet om een migraineaanval minder lang te laten duren.

De afgelopen jaren was het aantal gebruikers van deze middelen stabiel rond de 210.000 mensen. De typische gebruiker is vrouw (zoals 80% van de gebruikers) en tussen de 41 en 64 jaar (zoals 57% van de gebruikers). Ongeveer 90% van de patiënten krijgt deze middelen voorgeschreven van de huisarts.

Overgebruik

Overmatig gebruik van hoofdpijnmedicatie kan aspecifieke hoofdpijn veroorzaken. Volgens de NHG-Standaard Hoofdpijn (2014) is sprake van overgebruik van triptanen bij gebruik van tien of meer dagen per maand gedurende drie maanden.

Het signaleren van mogelijk overgebruik is opgenomen in een SFK-rapportage voor apothekers, zodat zij deze patiënten makkelijk kunnen opsporen.

Aangezien de gebruiksperiode per maand lastig te bepalen valt met de aflevergegevens waarover de SFK beschikt, wordt gekeken naar de maximale aanvalsdosering per triptaan (en eventueel toedieningsvorm).

Of een patiënt een potentiële overgebruiker is, hangt af van het gemiddeld aantal aanvallen dat een patiënt heeft per maand. Dit aantal moet bij de patiënt zelf worden nagevraagd.

Uitgaande van het gemiddelde van twee aanvallen per maand, signaleert de SFK bij een doorsnee apotheek bij 17% van de patiënten potentieel overgebruik. Afhankelijk van het werkelijke gemiddelde aantal aanvallen per maand, ligt het aandeel overgebruikers hoger (36%) of lager (9%).

Aandeel mogelijke overgebruikers van triptanen op basis van de maximale aanvalsdosering, gerelateerd aan het gemiddeld aantal aanvallen per maand

overgebruik triptanen
Bij gemiddeld twee aanvallen per maand gebruikt 17% van de patiënten mogelijk overmatig triptanen
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *