Beter zicht op het RS-virus met nieuw Europees project

By | 03/11/2021

Het RIVM en het Nivel werken mee aan het opzetten van een Europees netwerk om het RS-virus scherp in de gaten te houden. In dit netwerk gaan Europese gezondheidsorganisaties en laboratoria gegevens uitwisselen over de verspreiding van het RS-virus. Dit zorgt voor beter zicht op het virus.

Het netwerk gaat ook volgen wat het effect is van ingrepen die helpen bij de afweer tegen het RS-virus, zoals toekomstige vaccinaties. Het netwerk is onderdeel van een Europees onderzoeksproject: PROMISE. De officiële start van het project was op 1 november 2021. In Nederland zijn het RIVM, het Nivel en UMC Utrecht als partner betrokken.

Ernstige luchtweginfectie

Een RS-virusinfectie (RSV) is een luchtweginfectie. De infectie wordt veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus. Het virus kan jonge baby’s, en soms ook ouderen, ernstig ziek maken. Zij worden benauwd door een ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) of een longonsteking. Wereldwijd is RS-virus een belangrijke oorzaak van kindersterfte.

Zicht op verspreiding RS-virus dankzij het delen van gegevens

De betrokken organisaties in het netwerk gaan gegevens over de verspreiding van het RS-virus met elkaar delen. Dit gebeurt in samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook wordt gekeken naar optimale methoden om het RS-virus in het laboratorium te kunnen aantonen en onderzoeken. Dankzij de onderlinge gegevensuitwisseling kunnen we het RS-virus scherp in de gaten houden. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ziekenhuizen en beleidsmakers vroeg te informeren over een mogelijke epidemie van het RS-virus.

Over het PROMISE-onderzoek

PROMISE staat voor ‘Preparing for RSV Immunisation and Surveillance in Europe’. Het is een vervolg op het RESCEU (Respiratory Syncytial Virus Consortium in Europe)-project. Dit project was vooral bedoeld om beter inzicht te krijgen in het vóórkomen van het RS-virus en de impact op de gezondheidszorg. Het PROMISE-project wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het Innovative Medicines Initiative, een publiek-private financiering. Het UMC Utrecht zal klinisch onderzoek doen naar het RS-virus.

Author: NIVEL

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *