Bestuurder NZa voorzitter van Europees netwerk tegen zorgfraude

René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is vrijdag jongstleden in Londen gekozen tot voorzitter van het Europese netwerk voor de aanpak van fraude en corruptie in de zorg, het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN). Eerder dit jaar koos de EHFCN-ledenvergadering hem al als vice-voorzitter. Die functie gaat nu naar Tom Verdonck van het Belgische Rijksinstituut voor Zorgverzekeringen.

In het netwerk worden ervaringen, inzichten en informatie gedeeld over het tegengaan van fraude, corruptie en verspilling in de zorg. René Jansen hierover: “we willen de actieve bijdragen van de leden vergroten zodat we nog meer van elkaar leren over een effectieve aanpak van fraude. Burgers in Europa verdienen een financieel integere zorgsector.” De komende jaren gaat het om het versterken van het fundament onder het netwerk en de stapsgewijze uitbreiding van het aantal leden.

Het netwerk bestaat ruim 10 jaar en bevat vertegenwoordigers van verzekeraars, toezichthouders, opsporingsdiensten en ministeries uit 14 Europese landen. Schattingen naar met fraude, corruptie en verspilling gemoeide bedragen lopen uiteen van 2 tot 15% van de zorgkosten.

De verkiezing van René Jansen vond plaats tijdens een extra algemene ledenvergadering van EHFCN. De vergadering vond deze keer plaats in Londen in verband met een erop aansluitende expert meeting van het Global Healthcare Anti Fraud Network.

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *