Besluit systematiek indeling zelfzorg NSAIDs definitief

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft in de vergadering van donderdag 1 oktober de indelingssystematiek voor niet-receptplichtige NSAID’s en acetylsalicylzuur (eenvoudige pijnstillers) definitief vastgesteld.

Na zorgvuldige analyse van de ingediende zienswijzen op het voorgenomen besluit, kwam het College tot de conclusie dat de ingebrachte argumenten geen aanleiding vormden de eerder gekozen systematiek aan te passen. De indieners van de zienswijzen hebben inmiddels schriftelijk bericht ontvangen over het besluit met een algemene reactie op de zienswijzen.

In het bericht wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen die in drie clusters zijn ondergebracht:

– de wetenschappelijke onderbouwing van de gekozen systematiek,
– de aanpassing van de verpakkingsgrootte als beleidsinstrument bij risico minimalisatie en
– de gekozen regulatoire aanpak.

Het voorgaande betekent dat het College het besluit tot herindeling van de NSAIDs op grond van deze indelingssystematiek gaat uitvoeren. De betrokken vergunninghouders van de individuele producten ontvangen hierover zo snel mogelijk een brief en een aangepaste handelsvergunning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *