Beperkte prijsverlaging medicijnen in oktober

Nieuwe maximumprijzen voor geneesmiddelen zorgden in oktober 2015 voor een beperkte prijsdaling van 0,4%. In het afgelopen jaar vielen prijsbewegingen op die niet voortkwamen uit de prijzenwet. De meeste impact had de tijdelijke, scherpe prijsverhoging van het antidepressivum Parnate.

De meeste impact had de tijdelijke, scherpe prijsverhoging van het antidepressivum Parnate. In oktober 2015 daalden medicijnprijzen met gemiddeld 0,4% in vergelijking met de maand september 2015. Deze beperkte prijsdaling is het gevolg van de nieuwe maximumprijzen die de overheid voor de meeste geneesmiddelen bepaalt. De minister van VWS doet dit op grond van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) tweemaal per jaar: in april en in oktober. De WGP verplicht leveranciers om voor hun geneesmiddelen een prijs te vragen die niet meer is dan het gemiddelde van de prijzen in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Britse pond
De relatief ongunstige koers van de euro ten opzichte van het Britse pond dempte in oktober de prijsdaling ten gevolge van de WGP tot slechts 0,4%. Op jaarbasis betekent dit een afname van de geneesmiddelenkosten met bijna € 12 miljoen. In april 2015 veroorzaakte de ongunstige koersverhouding zelfs een lichte prijsverhoging. De gemiddelde prijsdaling van 0,4% is de resultante van prijsverhogingen en prijsverlagingen. Voor bijna 20% van het apotheekassortiment dwong de WGP de leveranciers tot een prijsverlaging, maar bij bijna 30% van de geneesmiddelen leidden hogere maximumprijzen tot prijsverhogingen.

Prijspeil geneesmiddelen per inkoopkanaal per maand 2012-2015

Figuur 1: Prijspeil geneesmiddelen per inkoopkanaal per maand 2012-2015 (januari 2012 = 100).

Niet WGP gebonden
Met name in het afgelopen jaar vallen prijsmutaties op buiten de maanden waarin de overheid de maximumprijzen vaststelt. Bij de generieke geneesmiddelen gaat dat vooral om prijswijzigingen naar aanleiding van het preferentiebeleid dat verzekeraars voeren. Omdat de prijzen van generieke geneesmiddelen naar verhouding al zeer laag zijn, heeft dit echter maar een beperkt financieel effect. Bij de spécialité-geneesmiddelen valt een verhoging van het prijsniveau in juni op, die gevolgd wordt door een ongeveer gelijke daling in september. Dit kan worden toegeschreven aan het niet in Nederland geregistreerde geneesmiddel Parnate (tranylcypromine). Parnate mag worden ingezet bij therapieresistente depressie en viel tot begin dit jaar onder de regeling weesgeneesmiddelen. De leverancier verhoogde in juni 2015 de prijzen fors: per tablet (10mg) van € 2,10 naar € 13 voor de 28-stuksverpakking. Dit was de tweede verhoging dit jaar, want in februari 2015 was de prijs nog € 1,40. Tegelijkertijd met deze ontwikkelingen verviel de vergoeding vanuit het basispakket, omdat het Zorginstituut Nederland besloot dat tranylcypromine niet langer onder de regeling weesgeneesmiddelen viel. De reden is dat het aan meer verzekerden wordt voorgeschreven dan één op de 150.000. Dit leidde tot verwarring en onrust bij zowel patiënten als apothekers, omdat de kosten van dit middel tot meer dan € 1000 per maand kunnen oplopen. Na overleg met partijen draaide de fabrikant per 1 september de prijsverhoging terug tot het niveau van maart 2015.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *