Bepaling moleculaire biomarkers zorgt voor doorbraak bij kleine groep patiënten met vergevorderd longkanker

In Orlando (VS) zijn tijdens de ASCO de resultaten bekendgemaakt van twee studies waarin de analyse van moleculaire biomarkers in relatie tot de behandeling met de specifieke EGFR-remmer Tarceva centraal stond.

De SATURN studie is een multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde fase III studie waarin in totaal 889 patiënten met vergevorderd niet-kleincellig longkanker Tarceva® (erlotinib) onderhoudstherapie of placebo ontvingen als hun ziekte tijdens de voorafgaande chemotherapeutische behandeling geen progressie had laten zien.

De analyse van de moleculaire biomarkers in deze studie toonde aan dat erlotinib onderhoudstherapie effectief is, ongeacht K-ras mutatiestatus en de mate van expressie van de epidermale groeifactor receptor (EGFR). Een uitzonderlijk resultaat van de behandeling werd echter gezien in de kleine groep patiënten (11%) met activerende mutaties in de EGFR; ten opzichte van placebo resulteerde erlotinib behandeling in een aanzienlijke verlenging van de progressievrije periode van 13 naar 45 weken (HR = 0,10; p < 0,0001). De additionele waarde van erlotinib bij EGFR gemuteerde patiënten werd ook gezien in een eveneens op ASCO gepresenteerde multicenter fase II studie van de Spaanse longkankerstudiegroep (SLCG). Behandeling met erlotinib van 217 onbehandelde en recidief patiënten met gevorderde longkanker en een EGFR mutatie zorgde voor een respons bij 71% van de patiënten, een mediane tijd tot progressie van 14 maanden en een mediane overleving van 27 maanden. In een commentaar op deze studies zegt longarts Prof. E. Smit (VU medisch centrum): "Dit is uitstekend nieuws voor patiënten met niet-kleincellig longkanker en een activerende EGFR mutatie. Het gaat hier om een aparte vorm van longkanker die standaard met een EGFR remmer moet worden behandeld. Mutaties in de EGFR dienen daarom vanaf nu standaard te worden bepaald bij deze patiëntengroep." Longkanker
In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 11.000 mensen de diagnose longkanker gesteld. De prognose is slecht: de meerderheid van de patiënten overlijdt binnen 12 maanden na diagnose.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *